Kázne: Desatoro

Strana 2 / 3. Zobrazujem 8 záznamov z 21.

««« «« 1 2 3 »» »»»

21. 02. 2010

Hriechy proti 1. prikázaniu II.

Milí bratia a sestry, pokračujeme vo výpočte hriechov proti 1. Božiemu prikázaniu. Toto prikázanie zakazuje uctievať iných bohov okrem jediného Pána a zakazuje tiež praktizovať falošný kult. V dnešnej katechéze sa budeme venovať povere, modloslužbe a okultizmu (mágii).

| Prečítať kázeň na webe

28. 02. 2010

2. prikázanie: Nevezmeš Božie meno nadarmo

Úcta voči Božiemu menu vyjadruje úctu, ktorá patrí tajomstvu samého Boha a celej posvätnej skutočnosti, ktorú toto meno pripomína.
6. kázeň z cyklu Desatoro

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

28. 02. 2010

2. Božie prikázanie

Bratia a sestry, druhé Božie prikázanie je na prvý pohľad veľmi jednoduché a zrozumiteľné – nemáme brať do úst Božie meno zbytočne:
„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, na-darmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.“
(Ex 20, 7; Dt 5, 11)

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

07. 03. 2010

Nedeľa – deň Pána

Tretie prikázanie má tiež jednoduché znenie: Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni! V staršej forme bol výraz spomni, teda slovom maj na mysli, maj na pamäti, nezabúdaj. Na čo to vlastne máme pamätať? Len na to, že nedeľa je sviatočný deň? Nie! Nestačí si len pripomínať, že nedeľa je sviatočný deň, ale aj prečo je to tak. Prečo je nedeľa sviatočný deň?
7. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

07. 03. 2010

Nedeľa - Deň Pána

Milí bratia a sestry, pri predstavovaní Desiatich Božích prikázaní sme sa dostali k tretiemu, ktorému budeme venovať nasledujúce dve nedeľné katechézy. Tretie prikázanie podľa knihy Exodus znie:
„Pamätaj, že máš svätiť sobotný deň. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.“
(Ex 20, 8-11)

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

14. 03. 2010

3. prikázanie: Svätenie nedele

Vieme všetci na to existuje jednoduchá odpoveď, že svätiť znamená zúčastniť sa na celej svätej omši a zachovávať nedeľný odpočinok.
8. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

14. 03. 2010

3. Božie prikázanie – Svätenie nedele

Bratia a sestry, v druhej časti o treťom Božom prikázaní sa zameriame na praktickú stránku a povieme si, ako svätiť nedeľu. Inými slovami, čo presne je prikázané, čo je dovolené a čo sa nemá robiť v nedeľu.

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

21. 03. 2010

4. prikázanie

Dnes sa začneme spolu zamýšľať nad prikázaniami druhej tabule. Ježiš len potvrdil už známe starozákonné „milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mk 12,31). A tiež nám dáva nové prikázanie, prikázanie lásky, „aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska.
9. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

Strana 2 / 3. Zobrazujem 8 záznamov z 21.

««« «« 1 2 3 »» »»»