Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 1. 12. 2023

féria

PRVÝ PIATOK - SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 30.11. od 17.00 do 19.00 a na prvý piatok 1.12. od 17.00 do 19.00. V iné dni spovedáme ako zvyčajne.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 2.12. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 30.11. nebude katechéza birmovancov. Birmovanci sa zúčastnia iba sv. omše o 18.30 a vypracujú zadanie z ostatného stretnutia. Najbližšia katechéza birmovancov bude vo štvrtok 7.12.2023.


POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

Na budúcu nedeľu (1. adventná) požehnáme adventné vence pri všetkých sv. omšiach. Prosíme vás, aby ste vence a sviece nekládli pred oltár, ale nechali si ich pri sebe, alebo ich položili v bočnej časti kostola, pri krstiteľnici.

RORÁTNE SV. OMŠE - v stredy 6.12., 13.12 o 6.00.

ZASVÄTENIE NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU

Dnes sa na konci všetkých sv. omší koná "zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu".
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

V nedeľu 3. decembra 2023, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch "jesenná zbierka na charitu". Túto na budúcu nedeľu vykonáme pri všetkých sv. omšiach.
Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk . Všetkým darcom charita vopred ďakuje.

OZNAM PRE DETI A STRETKO

V stredu 29.11. O 17.30 bude detská sv. omša; O 16.45 bude nácvik spevu detí.

Dnes o 17.00 bude stretko detí.


Liturgické čítania, 1. 12. 2023

https://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...