Galéria

06. 01. 2016

NOVÉNA KU SV. TEREZKE

Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Terezky.

03. 01. 2016

3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE

Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval otec biskup Jozef Haľko a po nej prednášal na tému: Vzťah sv. Terézie z Lisieux ku kňazom.

15. 12. 2015

KONCERT JESU, MEINE FREUDE

V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a študenti cirkevného konzervatória pri príležitosti 330. výročia narodenia J.S. Bacha v rámci ich celoročného projektu Students Meet Professionals. Heslom koncertu bol názov moteta BWV 227 Jesu, meine Freude (Ježiš, moja radosť). Zazneli rôzne Bachove skladby, ale aj premiéra skladby Agnus Dei od skladateľa Lukáša Borzíka. Zážitok koncertu bez pochyby umocnila skutočnosť, že koncert bol inštrumentálne sprevádzaný na dobových nástrojoch, na ktorých hrali žiaci a pedagógovia školy. Dirigoval Róbert Tišťan.

22. 03. 2015

KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE

Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste v Marianke. Každú nedeľu je animovaná niektorým zo spoločenstiev, ktoré sú na území našej časti mesta. Na 5. pôstnu nedeľu 22. marca 2015 ju animovala naša farnosť. Krížovú cestu viedol pán farár, miništranti zabezpečili dôstojnú asistenciu a mnohí iní sa zapojili do čítania rozjímaní pri jednotlivých zastaveniach. Rozjímania krížovej cesty boli zvláštnym spôsobom venované manželom. Boli to práve manželské páry, ktoré spolu čítali zamyslenia pri jednotlivých zastaveniach. Pobožnosti sa zúčastnilo niekoľko stoviek veriacich.

29. 06. 2014

Prvé sväté prijímanie 2014

31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto veľkej slávnosti, kedy deti po prvýkrát prijali Eucharistiu.

10. 05. 2014

Batôžkový majáles 2014

V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V príjemnom prostredí pastoračného centra pri kostole Svätej rodiny, sa zabávali mladí i starší tancom, spevom i pri dobrom jedle. Ponúkame niekoľko záberov z tohto vydareného podujatia. Za dodanie fotografií ďakujeme Hanke. Rovnako ďakujem všetkým,ktorí sa zapojili do organizácie tejto milej akcie.

Spoločná fotka pri európskom prameni (zatiaľ nevyschol, tiekol)... :)

01. 05. 2014

Prvomájový výlet "AD FONTES" (560km)

Je štvrtok. Štátny sviatok. Prvý máj. Padlo rozhodnutie, že sa vyberieme na malý výlet k prameňom - "AD FONTES". Pramene boli nie len vodné, ale najmä duchovné. Veď sa pozrite, čo sme za jeden deň stihli navštíviť s milou posádkou kaplánovej Vločky...

06. 04. 2014

Muzikál Pilátova žena

Mladí z našej farnosti nacvičili a zahrali všetkým farníkom muzikál Pilátova žena, v rámci nedeľnej krížovej cesty. Ponúkame niekoľko záberov z muzikálu.

Strana 1 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 1 2 3 4 5 6 »» »»»