Galéria

Strana 9 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 4 5 6 7 8 9 »» »»»

11. 09. 2010

Púť do Žarošíc

Popoludnie sme prežili na známom moravskom pútnickom mieste Žarošice. Raz za rok sa sem schádzajú pútnici zo širokého okolia na Zlatú sobotu. Je to vždy druhá septembrová nedeľa. Prichádzajú skupiny prevažne mladých pútnikov z okolitých dedín, všetci oblečení do svojho tradičného kroja. Každá farnosť zároveň s krojom prináša na nosidlách aj svoju sochu Panny Márie, ktorá je patrične vyzdobená kvetmi, stužkami a svetlami. Tieto sochy sa prinesú na slávnostnú sv. omšu v areáli pútnického chrámu Panny Márie. Tento rok bol hlavným celebrantom sv. omše o 18.00 brnenský biskup, Mons. Vojtech Cirkle. Po sv. omši sa potom začína procesia dedinou. Tento rok sa na nej zúčastnilo okolo 30 krojovaných skupín so sochami Panny Márie. Procesia končí za spevu tradičnej piesne Salve Regina, už za tmy, adoráciou Najsvätejšej sviatosti a eucharistickým požehnaním. Po ňom sme odchádzali autobusom domov, prišli sme do Petržalky ešte pred polnocou.

11. 09. 2010

Púť do Žarošíc - zastávka v Skalici

V sobotu 11. septembra 2010 sa uskutočnila púť našej farnosti do moravského pútnického miesta Žarošice. Cestou sme sa dopoludnia zastavili v Skalici, kde momentálne pôsobí ako kaplán novokňaz pôvodom z našej farnosti, vdp. Martin Šafárik. Pozreli sme si farský kostola na námestí zasvätený sv. Michalovi, vystúpili sme do veže kostola a pozreli sme si zvony a pokochali sme sa nádhernou vyhliadkou na Skalicu z vtáčej perspektívy. Prešli sme sa mestom a navštívili sme tiež jednu z najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku, románsku rotundu sv. Juraja. Našej pozornosti neuniklo ani ďalšie dva veľké skalické kostoly: kostol milosrdných bratov s kópiou kaplnky svätého domu z Loreta a františkánsky kostol. Na záver nechýbal ani nákup typických skalických certifikovaných trdiel.

28. 07. 2002

Posviacka Zvonov

Dňa 28. júla 2002 posvätil bratislavsko-trnavský arcibiskup – metropolita Mons. Ján Sokol tri nové zvony nesúce mená Sedembolestnej Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda a sv. Gorazda. Na slávnosti sa zúčastnil dekan mesta Bratislavy Mons. Ján Formánek, ďalší kňazi, diakoni, bohoslovci a farníci. Mons. Sokol v homílii vyzdvihol dôležitosť upevňovania farnosti, aby sa stala evanjelizačným spoločenstvom tejto časti mesta. K tomu majú prispieť aj zvony, ktoré nielen zvolávajú veriacich na bohoslužby, ale ich zvonenie oznamuje aj odchod niekoho zo spoločenstva veriacich a vyzýva k modlitbe za zosnulých. Symbol zvonov pripodobnil aj k vnútornému hlasu človeka, svedomiu, a ukázal tiež na nutnosť uvedomenia si zodpovednosti za formovanie morálnych postojov a zodpovednosti za veci verejné.

14. 04. 2002

Montáž zvonov

Autorom zvonov je pán Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova v Českej republike. Jeho firma je výrobcom zvonov a všetkého príslušenstva k nim, a takisto zabezpečil aj samotnú montáž zvonov do nášho kostola Sedembolestnej Panny Márie. Najmenší zvon sv. Gorazd má váhu 90 kg, zvon sv. Cyril a Metod má váhu 160 kg a zvon Sedembolestná Panna Mária váži rovných 320 kg. Zvony majstra Bouchala boli dodané napr. aj do Dómu sv. Martina, kostola Ducha Svätého v Dúbravke, kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach a ďalších kostolov po celom Slovensku.

Strana 9 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 4 5 6 7 8 9 »» »»»