Galéria

Strana 4 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

25. 12. 2011

Jasličková pobožnosť

Vianoce? Čo to slovo vlastne znamená? Pre niekoho stres, zhon, nervozita. Pre iného radosť, šťastie, pokoj. Rôzni ľudia, rôzne pohľady. Čím sa títo ľudia od seba líšia? V čom je rozdiel? Rozdiel je v skutočnosti, ktorú si jeden uvedomuje, iný nie. V skutočnosti, že podstata Vianoc nie je v kupovaní darčekov ale v najväčšom dare, ktorý sme dostali počas našich dejín. Príchod malého Ježiška je to, čo by malo byť vo vedomí každého z nás počas Vianoc i mimo nich. Túto nezabudnuteľnú udalosť sme aj my, deti našej farnosti pokúsili znázorniť spevom i úžasnými hereckými výkonmi. Našou snahou a mnoho týždňovým nácvikom jasličkovej slávnosti sme chceli všetkým povedať: "Ježiško sa narodil aj pre Teba!"

13. 12. 2011

Rorátna sv. omša

Rorátna svätá omša je omša rovnaká ako všetky ostatné, ničím sa nelíši. Alebo áno....? Toto stretnutie v kostole má obrovskú cenu, prostredníctvom svätej omše môžeme do nášho srdca prijať Ježiša. Avšak práve počas rorátnej svätej omše si túto skutočnosť viac uvedomujú deti. O niečo špeciálnejším spôsobom sa stretávajú aj s našou nebeskou Matkou Pannou Máriou. A bonus týchto našich ranných stretnutí, nášho skorého ranného vstávania boli spoločné raňajky v pastoračke a losovanie o putovnú sošku svätého Jozefa a Panny Márie. No kto by odolal:)???
Fotografie: Branislav Ďuraj

04. 12. 2011

Karmelitáni na misii v našej farnosti

Druhú adventnú nedeľu 4.12. 2011 prišla do našej farnosti karmelitánska misia. Dvaja karmelitánski kňazi: o. Rudolf Bartal, OCD z pútnického miesta Staré Hory a o. Miloš Viktorín, OCD z banskobystrickej Kalvárie a rehoľný brat Stanislav, OCD. Pomáhali im členovia svetského rádu - karmelitánski terciári. Slávili všetky sv. omše, kázali a popoludní asi 50 osôb prijalo z ich rúk škapuliar Karmelskej Panny Márie. Veriaci si mohli zakúpiť aj literatúru s karmelitánskou spiritualitou, a tiež tehličku, kúpou ktorej podporili stavbu nového kláštora pri Košiciach - Lorinčíku.

Viac o karmelitánoch a škapuliari

17. 11. 2011

Godzone

17. 11. 2011

Opekačka

18. 09. 2011

Hody - 10. vyrocie

Od pätnásteho septembra 2001 sa datuje existencia farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke na Lúkach. 15.septembra 2011 sme sa rozhodli patrične osláviť toto naše okrúhle jubileum. Naše oslavy začali veľmi dôležitou novénou k Sedembolestnej Panne Márii. Každý deň tejto novény nám spestril svojou prítomnosťou i kázňou jeden z bývalých kňazov našej farnosti. Boli to chvíle plné spomienok. Každý z nich priniesol niečo zo seba, obdaroval nás špeciálnym spôsobom. V kázňach nám pripomenuli, čo je najdôležitejšie a čo nás držalo a pomohlo nám zvládnuť týchto výnimočných 10 rokov. A tiež nám pripomenuli, kto je naša patrónka, kto je tá, od ktorej si môžeme brať príklad, kto je tá, ktorá je nám ľudom tak neskutočne blízko, pretože sama bola človekom. MÁRIA. Ona vedela s radosťou povedať „Áno“ na každú jednu situáciu vo svojom živote. Prvé „fiat“ vyslovila už pred anjelom Gabrielom, rešpektovala Božiu vôľu až ku krížu svojho Syna. Zdieľala utrpenie spolu s Ním. Neustále „áno“ sa tiahlo celým jej životom. Vrcholom osláv bola slávnostná svätá omša v nedeľu 18. Septembra o 11.00. Hlavným celebrantom bol náš pán farár Peter Mášik. Kazateľom bol benediktín zo Samporu páter Damián. Posolstvo jeho kázne bolo jasné: „Mária STÁLA pod krížom.“ Bola STÁLA vo svojich rozhodnutiach. Vytrvala až do konca. Od začiatku do konca. Nikdy sa nevzdala a v každej situácii bol jej pohľad nasmerovaný na Boha. Páter Damián nás povzbudzoval aby sme aj my boli stáli. Aby sme vytrvali v tom čo pre nás pripravil Boh a aby sme mu plne vo všetkom dôverovali. Po svätej omši sme sa ako farníci stretli na farskom dvore. Spolu sme oslávili tento náš významný sviatok. Upevnili sme naše vzťahy, priateľstvá. K dobrej, komunikatívnej atmosfére prispeli aj dobroty z kuchyne našich mamičiek, babičiek a šikovných oteckov.

01. 09. 2011

VÝMENA SVETLÍKOV VO VEŽI

Od 16.augusta do 1. septembra 2011 prebiehala prvá etapa výmeny svetlíkov. Najprv boli demontované a recyklované dva svetlíky vo veži kostola. Tieto robili problémy už od začiatku existencie kostola, keď cez ne neustále zatekalo. Nepodarilo sa to odstrániť ani nákladnými opravnými prácami. Svetlíky boli urobené z nevyhovujúcich materiálov (lexan), ktoré mali veľmi zlé teploizolačné, hydroizolačné aj zvukoizolačné vlastnosti. Preto počas zvonenia zvonov v kostole nebolo počuť vlastného slova, preto zatekalo. Zároveň vo svetlíkoch nebol žiaden otvor, preto sa náš kostol nadmieru v lete prehrieval, lebo masa prehriateho vzduchu nahromadená pod strechou kostola nemala kade uniknúť. Vo veľkej ploche svetlíka je teraz umiestnené stropné výklopné okno na diaľkové ovládanie, čo umožní lepšie odvetrávanie interiéru kostola. Materiál súčasných svetlíkov je hliníková konštrukcia. Sklo má vonkajšiu a vnútornú tabuľu, ktoré sú hrubé asi 1 centimeter. Vonkajšie je kalené (tvrdené), odolné voči nárazom a má špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zabezpečuje efektívne odrážanie slnečného žiarenia. Vnútorné sklo je zasa ošetrené fóliou, ktorá zabezpečuje, že v prípade rozbitia sa sklo nevysype do vnútra kostola, ale sa iba popraská. Všetko je potom urobené aj s kvalitnou hydroizoláciou.

29. 06. 2011

Rozlúčková sv. omša s pánom kaplánom Mariánom Libičom

Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla sa večer o 18.30 konala rozlúčková sv. omša s pánom kaplánom Mariánom Libičom. Strávil u nás presne jeden rok, a k 1.7. 2011 bol preložený do farnosti nanebovzatia panny Márie v Šamoríne. Po sv. omši sa mnohí prišli o. Mariánom rozlúčiť a zažili sme pekné chvíle aj na farskom ihrisku, kde bolo spoločné občerstvenie a grilovačka.

Strana 4 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»