Galéria

Strana 8 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

26. 12. 2010

Koledovanie Dobrá novina

Každoročne v našej farnosti koledníci na druhý sviatok vianočný, na sv. Štefana navštevujú prihlásené rodiny. Prinášajú im koledy a vinše. I tento rok navštívilo asi 15 rodín 20 koledníkov. Nakoniec koledovali aj v kostole po večernej svätej omši. Finančný výťažok zo zbierky je určený pre rôzne projekty v Afrike, najmä v Keni.

25. 12. 2010

Jasličková slávnosť Vianoce 2010

Na slávnosť Narodenia Pána, na Vianoce, sa v našom farskom chráme o 17.00 udiala milá vec. Kostol sa naplnil ľuďmi, ktorí si prišli pozrieť Jasličkovú slávnosť, ktorú aj tento rok nacvičili deti a mladí pod vedením pani Katky Krčmárovej, za výdatnej pomoci jej manžela a pána Štefana Németha so synom pri strunových nástrojoch. Deti hravo, formou piesní a scénok znázornili a priblížili udalosti spojené s príchodom Božieho Syna Ježiša Krista na zem. Nazaret a Zvestovanie, Betlehem a Narodenie, zjavenie anjelov pastierom a ich klaňanie sa jezuliatku, traja králi a na záver aj zástupcovia v krojoch z rôznych kútov Slovenska prišli zavinšovať v originálnom nárečí: spišsky, záhorácky či stredoslovensky. Radosť prítomných a potlesk ubezpečil účinkujúcich, že svoj čas venovaný príprave slávnosti využili veľmi dobre. Na záver sme si všetci zaspievali v temnom kostole Tichú noc, svätú noc. Ešte v nás doznievajú krásne a radostné pocity z tohtoročnej Jasličkovej a už sa tešíme aj na tú budúcoročnú.

25. 12. 2010

Vianočná sv. omša

Na slávnosť Narodenia Pána, 25.12.2010 slávil svätú omšu pán kaplán Marián Libič. V týchto dňoch je kostol naplnený farníkmi.

Autori fotografií: Branislav Ďuraj a Veronika Štubňová

22. 12. 2010

Vianočný koncert

Súkromná umelecká škola, spevácky zbor CANENS a SEDMOHLÁSOK usporiadali v našom farskom chráme vianočný koncert 21.12.2010 o 17.00. Na koncerte vystúpili deti z Petržalských materských škôl a študenti súkromnej ZUŠ. Zazneli vianočné skladby od rôznych autorov.

06. 12. 2010

Svätý Mikuláš vo farskom kostole

V pondelok 6. decembra 2010, na sviatok svätého Mikuláša prišiel medzi nás po detskej svätej omši tento sv. biskup. Mladí spolu s bohoslovcami pripravili malé divadielko - tri výjavy zo života tohto slávneho svätca. Deti pozorne sledovali a naučili sa niečo nové o svätcovi, ktorého majú tak veľmi radi. Na záver mikulášskeho večierka prišiel sám svätý Mikuláš a deťom bohato rozdával požehnanie a darčeky. Už dnes sa tešíme na jeho príchod opäť o rok. Ďakujeme za jeho štedrosť voči našim deťom a za jeho príklad dobroty.

Autor fotografií: Štefan Könözsi

19. 09. 2010

Hodová svätá omša

Už tradične sa v nasledujúcu nedeľu po slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a tiež našej farnosti, slávi hodová svätá omša. Tento rok to bolo v nedeľu 19. septembra 2010 o 11.00. Hlavným celebrantom bol pán farár Peter Mášik, kazateľom p. Viliam Karľa, SJ a prítomní boli niektorí ďalší concelebrujúci kňazi. Na svätej omši sa zúčastnilo veľa našich farníkov a hostí. Spestrením slávnosti bolo deväť mladých ľudí, ktorí sa obliekli do krojov z rôznych častí Slovenska: z Jacoviec pri Topoľčanoch, z Heľpy, zo Spiša a z Lopašova na Záhorí. Touto zmeskou krojov z viacerých regiónov Slovenska sme chceli symbolicky predstaviť aj našu farnosť, v ktorej sa ľudia stretli zo všetkých kútov našej vlasti.

19. 09. 2010

Hodové agapé

Po sv. omši bolo prichystané agapé, občerstvenie z toho, čo kto priniesol. Okrem občerstvenia to boli vzácne chvíle stretnutia a družných rozhovorov.

19. 09. 2010

Rodinné popoludnie

Popoludní 19. septembra 2010 sme pripravili popoludnie pre rodiny s deťmi. Program sa začal divadielkom MaKiLe O poskladanej dúhe. Deťom, ktoré sa stali spolu tvorcami divadielka, sa predstavenie veľmi páčilo. Potom nasledovalo súťaženie o sladké ceny. Nechýbalo malé občerstvenie pre všetkých. Prežili sme spolu krásne popoludnie, slnečné i keď veterné. Sľubovaný deň s dažďom sa neuskutočnil, a sme vďační, že sme mohli spolu prežiť krásne chvíle v chráme i mimo neho.
Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, oroduj za nás!

Strana 8 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»