Farské oznamy na TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  15. 4. 2024

  féria

 • Utorok
  16. 4. 2024

  féria

 • Streda
  17. 4. 2024

  féria

 • Štvrtok
  18. 4. 2024

  féria

 • Piatok
  19. 4. 2024

  féria

 • Sobota
  20. 4. 2024

  féria

 • Nedeľa
  21. 4. 2024

  ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
  Nedeľa Dobrého pastiera

Oznamy pre farské spoločenstvo

14. 4. 2024

STRETKO DETÍ; MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude na fare pravidelné stretko detí.

O 17.00 bude tiež na fare stretnutie modlitieb mužov.

14. 4. 2024

DETSKÁ SV. OMŠA; BIRMOVANCI

V stredu 17.4. bude detská sv. omša, nácvik spevu detí bude o 16.45.

Vo štvrtok 18.4. po večernej sv. omši bude stretnutie a katechéza pre birmovancov.14. 4. 2024

ADORÁCIA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Vo štvrtok o 17.30 vás srdečne pozývame na moderovanú adoráciu za nové duchovné povolania.

14. 4. 2024

ZBOR

Na budúcu nedeľu 21.4. bude sv. omšu o 11.00 hod. hudobne doprevádzať rodinný spevácky zbor Stalegria zo Stupavy. Všetkých srdečne pozývame.

14. 4. 2024

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Dnes sa začína "týždeň modlitieb za duchovné povolania. Budúca nedeľa je Nedeľa Dobrého pastiera. Počas všetkých sv. omší sa bude konať zbierka na Kňazský seminár.