Farské oznamy na 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  25. 9. 2023

  féria

 • Utorok
  26. 9. 2023

  Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
  (ľubovoľná spomienka)

 • Streda
  27. 9. 2023

  Svätého Vincenta de Paul, kňaza
  (spomienka)

 • Štvrtok
  28. 9. 2023

  Svätého Václava, mučeníka
  alebo Svätých Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
  (ľubovoľná spomienka)

 • Piatok
  29. 9. 2023

  Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  (sviatok)

 • Sobota
  30. 9. 2023

  Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  (spomienka)

 • Nedeľa
  1. 10. 2023

  26. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

24. 9. 2023

OZNAM PRE DETI A BIRMOVANCOV

V stredu 27.9. bude detská sv. omša. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
Vo štvrtok 28.9. bude ďalšia katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30.24. 9. 2023

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav hodového trojdnia a do všetkých prác a brigád pred hodami. Špeciálne ďakujeme tým, ktorí pomáhali v kuchyni a pri agapé na farskom dvore, pánom kostolníkom, miništrantom, hudobníkom a spevákom. V neposlednom rade veľká vďaka patrí tým, ktorí priniesli vynikajúce koláče a iné dobroty. Nech Pán odmení vašu ochotu, ktorú ste preukázali a obetu, ktorú ste priniesli.

24. 9. 2023

FARSKÁ KNIŽNICA

Oznamujeme Vám, že zavádzame výpožičné hodiny, počas ktorých si budete môcť bezplatne vypožičiavať knihy z farskej knižnice. Väčšina z nich je s náboženskou tematikou.
Chceme vás povzbudiť k čítaniu náboženskej literatúry, z ktorej môžete načerpať nové vedomosti z tejto oblasti, povzbudenie a inšpiráciu pre praktizovanie viery v osobnom živote.
Farská knižnica, nachádzajúca sa v pastoračnej miestnosti bude sprístupnená každý piatok pred sv. omšou od 17:30 hod. do 18:30 hod. Bližšie informácie sú na plagátiku na výveske.

24. 9. 2023

KALENDÁR BM 2024

Na stolíku v zadnej časti kostola je k dispozícii Kalendár Božieho milosrdenstva 2024. Cena kalendára je 3,50€.

24. 9. 2023

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA; AUTOBUS

Spôsob dopravy na púť ružencových bratstiev do Šaštína je v štádiu riešenia. Prihlásených budeme kontaktovať o spôsobe dopravy v priebehu týždňa.