Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 27. 2. 2024

féria

STRETKO, DETSKÁ SV. OMŠA; BIRMOVANCI

Dnes (nedeľa) o 17.00 bude na fare stretko detí.

V stredu 28.2. bude detská sv. omša; pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu detí.

Vo štvrtok 29.2. po večernej sv. omši bude stretnutie a katechéza pre birmovancov.


ZBIERKA NA CHARITU - POĎAKOVANIE

Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 2432,39 €.

Službu a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť aj naďalej zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Ďakujeme.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Počas pôstneho obdobia budeme mávať v našom kostole pobožnosť krížovej cesty a to: v piatky o 17.45 a v nedele o 17.00.
Dnes (25.2.) sa budú krížovú cestu modliť naši birmovanci.
V piatok 1.3. bude krížová cesta za seniorov a v nedeľu 3.3. krížová cesta za rodiny.

Okrem toho petržalské farnosti organizujú aj krížové cesty v Marianke: vždy v nedeľu o 15:00 hod. Naša farnosť organizuje krížovú cestu v Marianke na piatu pôstnu nedeľu, teda 17. marca. Srdečne vás pozývame!

MARIÁNSKA PÚŤ

V tomto roku by sme chceli zorganizovať farskú púť po mariánskych pútnických miestach v Českej republike. Púť by sa konala v dňoch 24. - 26. mája 2024 a navštívime Svatý Hostýn, Prahu, Příbram a aj ďalšie pútnické miesta. Cena púte je 235 eur, v cene je započítaná doprava a 2x ubytovanie v Prahe. Prihlásiť sa na púť je možné zapísaním sa na papier pri sakristii.

PRVÝ PIATOK - SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 29.2. od 17.00 do 19.00 a na prvý piatok 1.3. od 17.00 do 19.00. V iné dni spovedáme ako zvyčajne.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 2.3. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


PÔSTNA POLIEVKA

Hľadáte zmysluplnú inšpiráciu na pôstny deň? Príďte v piatok 1.3. po večernej sv. omši na farský dvor, kde budeme podávať „pôstnu polievku“. To, čo zvyčajne dáte za obed, alebo večeru, darujte za pôstnu polievku a podporíte tak charitatívne dielo, ktoré realizujú Misionárky lásky v dome Betlehem na Rovniakovej ulici (sestry Matky Terezy).

Liturgické čítania, 27. 2. 2024

https://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...