Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 16. 7. 2024

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU - LETO

Od 1.7.2024 až do 31.8.2024 budú v našom farskom kostole sv. omše v pondelok, utorok, štvrtok, piatok iba večer o 18.30,v stredu iba ráno o 6.30, v sobotu o 8.00 a nedeľu sv. omše budú iba doobeda (8.00; 9.30; 11.00, večerná sv. omša nebude; možnosť večernej sv. omše je v kostole Svätej Rodiny o 18.00. (POZNÁMKA: v kostole Svätej Rodiny sú v letných mesiacoch v nedeľu tri sv. omše, zvyčajne býva zrušená sv. omša o 10.30). Na prvý piatok - 2.8.2024 bude sv. omša o 6.30 a 18.30. Na prvý piatok (2.8.) bude aj celodenná adorácia.
Sv. omše v kaplnke sv. Cyrila a Metoda v lete nebudú. Duchovná služba pre chorých na oddeleniach bude zabezpečená. Chorých nahlasujte na tel. č.: 0917 35 55 55.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou - pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 17.45 - 18.25, v stredu 6.00 - 6.25, v sobotu 7.30 - 7.55. Spovedanie vo štvrtok a piatok "prvopiatkového týždňa": 16.00 - 18.00. Na prvú sobotu v mesiaci 3.8.2023: 7.00 - 7.55.

Počas letných mesiacov nebudú stretká detí ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri. Nebudú ani celodenné adorácie vo štvrtky a piatky (okrem prvého piatku 2.8.2024). Adorácie budú opäť obnovené v septembri.

DUCHOVÉ OBNOVY FARNOSTI

Vzhľadom na záujem o duchovné obnovy v našej farnosti uskutočňuje pastoračná rada krátky prieskum zameraný na typy duchovných obnov, o ktoré majú farníci záujem. Podľa zistených potrieb vo farnosti ich budeme môcť postupne napĺňať. Informácie o duchovnej obnove a jej typoch nájdete spolu s krátkym prieskumom buď online na tejto adrese, alebo po naskenovaní QR kódu, alebo v tlačenej podobe na stolíku pri východe z kostola.
Svoj názor, prosím, vyjadrite do konca prázdnin buď elektronicky, alebo vhoďte svoje odpovede v prieskume do schránky na podnety pre pastoračnú radu v predsieni kostola. Prieskum je anonymný a pre jeho výpovednosť je dôležité, aby ho farník vyplnil len raz – buď elektronicky, alebo v tlačenej podobe.

BLAHOREČENIE - PÚŤ DO ŠAŠTÍNA

V sobotu 31.8.2024 sa v Šaštíne uskutoční blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka. Ako farnosť chceme putovať spoločne - pozývame aj rodiny s deťmi a mladých. Autobus bude odchádzať v sobotu 31.8. v ranných hodinách spred kostola s návratom popoludní. Autobusová doprava bude zabezpečená bezplatne - je potrebné sa len zapísať na pripravený hárok pri sakristii.

Liturgické čítania, 16. 7. 2024

https://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...