Poriadok bohoslužieb

 

Sväté omše cez rok okrem letných mesiacov

Pondelok:              18.30 

Utorok:        6.30 a 18.30

Streda:         6.30 a 17.30 - detská sv. omša

Štvrtok:        6.30 a 18.30 - sv. omša aj pre birmovancov

Piatok:         6.30 a 18.30

Sobota:        8.00

Nedeľa:       8.00; 9.30; 11.00; 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30

 

Úmysly sv. omší zapisuejeme vždy v prvý pondelok v mesiaci, na nasledujúci mesiac.

 

Sväté omše cez letné mesiace (júl - august)

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:       18.30

Streda:                            6.30
Sobota:                           8.00

                                      
Nedeľa:                          8.00; 9.30; 11.00


Prikázané sviatky v pracovný deň:  6.30; 17.00; 18.30

 

Adorácie

Každý štvrtok a piatok od 7.00 - 18.00 (okrem mesiacov jún a júl)

 

Iné pobožnosti

Prvý piatok v mesiaci - adorácia od 7.00; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 18.00

Korunka Božieho milosrdenstva: štvrtok a  piatok o 15.00

Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7:00

(pobožnosť Fatimskej soboty je spojená s adoráciou 7:00 - 7:50; 8:00 sv. omša)

 

Duchovná služba v nemocničnej kaplnke sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul.

Utorok: iba návšteva chorých na oddeleniach 15.00 - 17.00

Sobota (vigília nedele): 16.00; pred tým 14.45 - 15.45 návšteva chorých na oddeleniach

Chorých nahlasujte: 0917 355 555

 

 

Sväté omše v kaplnka Ducha Svätého na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ul.

Štvrtok: 7.50

 

 

Sviatosť zmierenia

 

Utorok až sobota 30 min. pred rannými sv. omšami: (od 6.00 do 6.25; v sobotu od 7.30 do 7.55)

 

Pondelok až nedeľa 45 min. pred večernými sv. omšami: (od 17.45 do 18.25; v stredu od 16.45 do 17.25)

Vo štvrtok a piatok „prvopiatkového týždňa“: od 6.00 do 7.00; od 17.00 do 19.00

Na prvú sobotu: od 7.00 do 7.55)

 

Počas sv. omší a v nedeľu doobeda nespovedáme. V súrnom prípade spovedáme na osobné požiadanie.

 
Počas letných mesiacov (júl - august) spovedáme:
Pondelok až Piatok: 17.45 - 18.25
Sobota: 7.30 - 7.55 (prvá sobota v mesiaci (1.7.; 5.8): 7.00 - 7.55
V prvopatkovom týdni: štvrtok a piatok (6.7.; 7.7; 3.8.; 4.8): 16.00 - 18.00
Počas sv. omší a v nedeľu doobeda sa nespovedá.

Kresťanská psychologická poradňa

Streda: 9.00 - 16.00; 17.30 - 19.00

Možnosť dohodnúť si stretnutie s psychologičkou e-mailom: elena.lamackova@zoznam.sk

Kresťanský koučing

Pondelok a piatok: 7.30 - 10.00

V prípade záujmu je potrebné sa ohlásiť mailom na adrese: miriam.krestanskykouc@gmail.com a dohodnúť si termín stretnutia.