Galéria

Strana 7 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

08. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - ISTANBUL

V sobotu večer sme pricestovali do Istanbulu. Prvým dotykom s týmto mestom bola nočná prechádzka z nášho hotela do historického centra mesta a späť. V nedeľu sme najprv slávili svätú omšu v katedrálnom chráme Ducha Svätého v Istanbule. Potom sme si prehliadli niektoré dôležité miesta tohto nádherného mesta postaveného na Bosporskej úžine. Navštívili sme starokresťanskú monumentálnu baziliku HAGIA SOFIA, Modrú mešitu, podzemnú cisternu vodu, sultánske paláce.

07. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - SOFIA

Tohtoročná farská púť mala za cieľ Turecko. Začala sa v piatok 6.mája 2011 sv. omšou za pútnikov v našom kostole zavčas ráno o 3.30. Po sv. omši sa autobus naložený pútnikmi vydal na ďalekú cestu cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko do Turecka. Večer asi o 19.30 sme prišli do hlavného mesta Bulharska Sofie, kde nás čakal prvý nocľah v hoteli Budapest. V Sofii nás už čakal o. Luis Eduardo z Venezuely, ktorý sa tiež zúčastnil našej púte, ale ktorý prišiel do Sofie skôr letecky kvôli chýbajúcim srbským vízam. Pripravil nám prekvapenie, pretože nás privítal s o. Srečkoém, chorvátskym karmelitánom, ktorý už roky žije v komunite v Sofii. Na druhý deň sme išli navštíviť karmelitánsky kláštor, v ktorom žijú klauzúrne sestry karmelitánky, medzi ktorými sú, na naše veľké prekvapenie, aj tri Slovenky. Srdečne nás prijali na čele s matkou Natanaelou, ktorá je Chorvátka. Je to kláštor karmelitánok s východným, gréckokatolíckym obradom, čo je veľká zvláštnosť. Bol založený z iniciatívy bývalého nuncia v Bulharsku a Turecku, Giuseppe Roncalli, ktorý sa stal neskôr pápežom bl. Jánom XXIII. Je zasvätený Duchu Svätému. Po sv. omši v kláštornej kaplnke sestier sme sa s nimi stretli na niekoľko chvíľ v hovorni. Pozreli sme si tiež stavbu nového kostola, ktorý sestry stavajú a už vlastne aj dokončujú hneď vedľa kláštora. Radostnú duchovnú atmosféru umocňovalo pekné počasie, takže bolo krásne vidieť aj ešte snehom pokrytý vrchol Vitoše, ktorý sa pnie nad bulharským hlavným mestom. Zo Sofie sme sa potom vydali na posledný úsek cesty do Turecka, do Istanbulu.

23. 04. 2011

Veľkonočná výzdoba

Od veľkonočnej vigílie sa v kostole nachádza výzdoba, ktorá svojimi symbolmi vyjadruje Kristovo zmŕtvychvstanie. Je to Veľkonočná svieca - Paškál, ktorá je symbolom Krista, pravého svetla sveta. Tento rok darovaná cestovnou kanceláriou AwearTour, ktorá je vyrobená ručne z včelieho vosku. Má 8 kilogramov a má krásnu arómu včelých plástov. Potom socha Zmŕtvychvstalého. Veľkonočný baránok, ktorého napiekli a darovali bohuznámi farníci, vyzdobený, prázdny Boží hrob, ktorý akoby hovoril a svedčil: "Niet ho tu, vstal zmŕtvych!" Počas veľkonočnej oktávy sa pripravujeme na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva novénu od Veľkého piatku do veľkonočnej soboty. Ježiš Kristus je ako vzkriesený aj na obraze Božieho milosrdenstva, ktorý je dočasne umiestnený v presbytériu.

22. 02. 2011

Minivýlet Pruské 2011

Naša malá miništranská komunita, sa vydala cez jarné prázdniny do sveta...

19. 02. 2011

Detský karneval - súťaže a zábava

Po predstavení masiek sme prešli aj k samotnému programu karnevalu. Vybláznili a vyskákali sme sa na tancoch ako Jede jede mašinka, Šanze lizé, Belgický tanec a mnohých ďalších. Tiež sme si aj trochu zasúťažili o dobré, chutné a sladké ceny. Zažili sme pri tom kopec humoru, zábavy a smiechu. Takže toto a mnoho ďalších super vecí nás čaká aj nabudúce. Tak neváhaj a v roku 2012 príď aj TY!

19. 02. 2011

Detský karneval 2011 - masky

V sobotu 19. februára popoludní sa uskutočnil karneval pre naše detičky. Ako to už býva zvykom začali sme najprv scénkou. Tentokrát bola scénka orientovaná zubárskym smerom a poučenie z nej bolo jasné: Treba si chrániť svoje zúbky, každý deň ich umývať a poslúchať našich rodičov, starých rodičov a všetkých našich drahých. Väčšie deti si môžu okrem zúbkového poučenia vziať aj poučenie duchovné a to: Naše srdce môže byť tiež ľahko napadnuté zlým "kazom" alias hriechom, preto treba aby sme vždy pamätali na to, že je tu možnosť opäť srdce "umyť" svätou spoveďou a tak napraviť zlé veci ktoré sme porobili.
A masky? Tak deti boli v tomto smere veľmi, ale veľmi originálne a mohli sme tu vidieť mnoho skvelých nápadov. Napríklad: Podomový predavač drogérie či pohárik s pastou, kefkou, zúbková víla, hodinky zdravej výživy a mnohé mnohé ďalšie.

04. 02. 2011

Piatkové adorácie

Od piatku 17. septembra 2010 sú v našom farskom chráme každý piatok celodenné eucharistické adorácie. Najsvätejšia sviatosť je vystavená k poklone po rannej svätej omši o 7.00 a kostol je celý deň otvorený pre modlitbu. Sviatostný Kristus udeľuje osobnú audienciu každému, kto sa zastaví v ktorúkoľvek chvíľu dňa. Vždy prítomný a ochotný počúvať a hovoriť k duši. Je možné sa tiež zapísať na hodinovú adoráciu počas dňa v rámci služby.

02. 02. 2011

Sviatok svetla

Dnes si pripomíname deň, keď Mária spolu s Jozefom priniesli dieťatko Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho predstavili Pánovi. Do nášho farského kostola 2. februára 2011, na sviatok Obetovania Pána, prišli rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa pripravujú na svoje prvé sväté prijímanie. Prišli, aby ich opäť predstavili Pánovi a aj nášmu farskému spoločenstvu. Po kázni boli čítané mená jednotlivých detí. Tie potom pred kňazom a celým našim farským spoločenstvom vyjadrili svoju ochotu dobre sa pripraviť na slávnosť prvého svätého prijímania formou jednoduchého sľubu.Pred duchovným otcom farnosti a pred zhromaždeným farským spoločenstvom potvrdili, že svoju prípravu chcú brať svedomito a svoju dušu pripraviť na prvé stretnutie s Pánom Ježišom vo svätom prijímaní. Na slávnosti sa zúčastnili skoro všetky deti, ktorých sa na prvé sv. prijímanie pripravuje tento rok 37.

Autor fotografií: Štefan Könözsi

Strana 7 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»