Galéria

Strana 5 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»

25. 06. 2011

Primície a vysviacka - Tomáš Jellúš

04. 06. 2011

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

V sobotu 4.júna 2011 sa uskutočnila slávnosť birmovania. Z rúk generálneho vikára Mons. Jána Formánka prijalo sviatosť birmovania 41 farníkov. Boli medzi nimi chlapci a dievčatá vo veku okolo 15 rokov, ale aj 12 dospelých, ktorí sa pripravovali na prijatie tejto sviatosti celý rok.

28. 05. 2011

1. SV. PRIJÍMANIE

V sobotu 28. mája 2011 sa uskutočnila v našom farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania detí, ktoré navštevujú náboženstvo a prihlásili sa na prípravu na prvé sv. prijímanie. Väčšina z nich je zo ZŠ Turnianska a ZŠ Budatínska.

15. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - BELEHRAD

V nedeľu ráno pred odjazdom niektorí navštívili staré mesto, jeho opevnenie a niektoré srbské pravoslávne chrámy, v ktorých práve prebiehali nedeľné sväté liturgie.

14. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - DARDANELLY

V sobotu 14. mája sme vyrazili z nášho hotela blízo mesta ASSOS smerom k úžine Dardanelly. Na druhý, európsky breh sme sa preplavili trajektom a pokračovali sme cestou okolo Tróje až Edirne, potom cez celé Bulharsko, do Srbska a nakoniec do Belehradu, kde sme mali nocľah.

13. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - PERGAMON

PERGAMON (dnešný názov BERGAMA). Podľa kresťanskej tradície prvý pergamonský biskup Antipas bol umučený v meste asi v roku 92 po Kr. Významné stavby mesta sú Akropola, Helenistické divadlo s kapacitou 10 tisíc ľudí, Dionýzov chrám, Rímsky kúpeľný komplex, Trajánova svätyňa a Athénina svätyňa. Knižnica na Akropole bola považovaná za druhú najväčšiu v starovekej gréckej civilizácii. Obsahovala asi 200 tisíc knižných zväzkov, ktoré Marcus Aurélius venoval Kleopatre ako svadobný dar. Na Akropole sa nachádzal aj Veľký oltár, ktorý bol zasvätený Diovi. Predpokladá sa, že sv. Ján opisuje tento oltár ako ”trón Satana” vo svojej Knihe Zjavenia (Zj;2,13). V Pergamone bola miestna kresťanská komunita, jedna zo siedmich Apokalyptických cirkví. Sv. Ján adresuje list tejto cirkvi vo svojom zjavení, ktoré mal na ostrove Patmos.

12. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - IZMIR

SMYRNA (terajší názov IZMIR). Na prelome letopočtu tu vznikla silná kresťanská komunita, jedna zo siedmich cirkví Malej Ázie, ktorej sa prihováral sv. Ján vo svojej Apokalypse. V roku 69 sa v Smyrne narodil sv. Polykarp, ktorý pochádzal z nežidovskej gréckej zámožnej rodiny. Meno má grécky význam a znamená “dávajúci mnohé ovocie”. Bol žiakom apoštolov, poznal mnohých, ktorí videli Pána Ježiša. Pohania ho nabádali, aby sa zriekol Krista. Neurobil tak a preto ako 86-ročný umrel mučeníckou smrťou. Upálili ho na Agore. V súčasnosti je Izmir moderné mesto s európskym vzhľadom, dôležitým prístavom a je aj obľúbenou turistickou destináciou. Je to tretie najväčšie mesto v Turecku po Istanbule a Ankare. V meste je aj kostol sv. Polykarpa a Agora – miesto umučenia sv. Polykarpa. Obidve tieto miesta sme navštívili a slávili sme tiež sv. omšu v katedrále sv. Polykaprpa. Po sv. omši sme si uctili aj jeho relikviu.

12. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - SARDI

SARDI (dnešný názov Sardes). V staroveku malo mesto významné postavenie. Bolo významným mestom Byzancie a v časoch Rímskej ríše bolo sídlo rímskeho prokonzula. Aj v tomto meste pôsobila jedna zo siedmich cirkví Malej Ázie, ktorým sa sv. Ján prihováral v Apokalypse. Mesto sa nachádza v strede údolia Hermus na úpätí hory Tmolus. Leží v tesnej blízkosti terajšej diaľnice Ankara – Izmir. Najstaršie zmienky o meste pochádzajú z konca 5. storočia pred Kr. Mesto bolo dlhé roky pod nadvládou Peržanov, neskôr pripadlo Rímskej ríši. Koncom 11. storočia začali sužovať údolie Hermusu nájazdy seldžuckých Turkov a došlo k islamizácii obyvateľstva.

Strana 5 / 9. Zobrazujem 8 záznamov z 68.

««« «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »» »»»