Album - FARSKÁ PÚŤ - PERGAMON

 

13. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - PERGAMON

PERGAMON (dnešný názov BERGAMA). Podľa kresťanskej tradície prvý pergamonský biskup Antipas bol umučený v meste asi v roku 92 po Kr. Významné stavby mesta sú Akropola, Helenistické divadlo s kapacitou 10 tisíc ľudí, Dionýzov chrám, Rímsky kúpeľný komplex, Trajánova svätyňa a Athénina svätyňa. Knižnica na Akropole bola považovaná za druhú najväčšiu v starovekej gréckej civilizácii. Obsahovala asi 200 tisíc knižných zväzkov, ktoré Marcus Aurélius venoval Kleopatre ako svadobný dar. Na Akropole sa nachádzal aj Veľký oltár, ktorý bol zasvätený Diovi. Predpokladá sa, že sv. Ján opisuje tento oltár ako ”trón Satana” vo svojej Knihe Zjavenia (Zj;2,13). V Pergamone bola miestna kresťanská komunita, jedna zo siedmich Apokalyptických cirkví. Sv. Ján adresuje list tejto cirkvi vo svojom zjavení, ktoré mal na ostrove Patmos.

Späť na galérie