Album - FARSKÁ PÚŤ - IZMIR

 

12. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - IZMIR

SMYRNA (terajší názov IZMIR). Na prelome letopočtu tu vznikla silná kresťanská komunita, jedna zo siedmich cirkví Malej Ázie, ktorej sa prihováral sv. Ján vo svojej Apokalypse. V roku 69 sa v Smyrne narodil sv. Polykarp, ktorý pochádzal z nežidovskej gréckej zámožnej rodiny. Meno má grécky význam a znamená “dávajúci mnohé ovocie”. Bol žiakom apoštolov, poznal mnohých, ktorí videli Pána Ježiša. Pohania ho nabádali, aby sa zriekol Krista. Neurobil tak a preto ako 86-ročný umrel mučeníckou smrťou. Upálili ho na Agore. V súčasnosti je Izmir moderné mesto s európskym vzhľadom, dôležitým prístavom a je aj obľúbenou turistickou destináciou. Je to tretie najväčšie mesto v Turecku po Istanbule a Ankare. V meste je aj kostol sv. Polykarpa a Agora – miesto umučenia sv. Polykarpa. Obidve tieto miesta sme navštívili a slávili sme tiež sv. omšu v katedrále sv. Polykaprpa. Po sv. omši sme si uctili aj jeho relikviu.

Späť na galérie