Album - 1. SV. PRIJÍMANIE

 

28. 05. 2011

1. SV. PRIJÍMANIE

V sobotu 28. mája 2011 sa uskutočnila v našom farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania detí, ktoré navštevujú náboženstvo a prihlásili sa na prípravu na prvé sv. prijímanie. Väčšina z nich je zo ZŠ Turnianska a ZŠ Budatínska.

Späť na galérie