Album - FARSKÁ PÚŤ - SARDI

 

12. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - SARDI

SARDI (dnešný názov Sardes). V staroveku malo mesto významné postavenie. Bolo významným mestom Byzancie a v časoch Rímskej ríše bolo sídlo rímskeho prokonzula. Aj v tomto meste pôsobila jedna zo siedmich cirkví Malej Ázie, ktorým sa sv. Ján prihováral v Apokalypse. Mesto sa nachádza v strede údolia Hermus na úpätí hory Tmolus. Leží v tesnej blízkosti terajšej diaľnice Ankara – Izmir. Najstaršie zmienky o meste pochádzajú z konca 5. storočia pred Kr. Mesto bolo dlhé roky pod nadvládou Peržanov, neskôr pripadlo Rímskej ríši. Koncom 11. storočia začali sužovať údolie Hermusu nájazdy seldžuckých Turkov a došlo k islamizácii obyvateľstva.

Späť na galérie