Album - Karmelitáni na misii v našej farnosti

 

04. 12. 2011

Karmelitáni na misii v našej farnosti

Druhú adventnú nedeľu 4.12. 2011 prišla do našej farnosti karmelitánska misia. Dvaja karmelitánski kňazi: o. Rudolf Bartal, OCD z pútnického miesta Staré Hory a o. Miloš Viktorín, OCD z banskobystrickej Kalvárie a rehoľný brat Stanislav, OCD. Pomáhali im členovia svetského rádu - karmelitánski terciári. Slávili všetky sv. omše, kázali a popoludní asi 50 osôb prijalo z ich rúk škapuliar Karmelskej Panny Márie. Veriaci si mohli zakúpiť aj literatúru s karmelitánskou spiritualitou, a tiež tehličku, kúpou ktorej podporili stavbu nového kláštora pri Košiciach - Lorinčíku.

Viac o karmelitánoch a škapuliari

Späť na galérie