Album - Hody - 10. vyrocie

 

18. 09. 2011

Hody - 10. vyrocie

Od pätnásteho septembra 2001 sa datuje existencia farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke na Lúkach. 15.septembra 2011 sme sa rozhodli patrične osláviť toto naše okrúhle jubileum. Naše oslavy začali veľmi dôležitou novénou k Sedembolestnej Panne Márii. Každý deň tejto novény nám spestril svojou prítomnosťou i kázňou jeden z bývalých kňazov našej farnosti. Boli to chvíle plné spomienok. Každý z nich priniesol niečo zo seba, obdaroval nás špeciálnym spôsobom. V kázňach nám pripomenuli, čo je najdôležitejšie a čo nás držalo a pomohlo nám zvládnuť týchto výnimočných 10 rokov. A tiež nám pripomenuli, kto je naša patrónka, kto je tá, od ktorej si môžeme brať príklad, kto je tá, ktorá je nám ľudom tak neskutočne blízko, pretože sama bola človekom. MÁRIA. Ona vedela s radosťou povedať „Áno“ na každú jednu situáciu vo svojom živote. Prvé „fiat“ vyslovila už pred anjelom Gabrielom, rešpektovala Božiu vôľu až ku krížu svojho Syna. Zdieľala utrpenie spolu s Ním. Neustále „áno“ sa tiahlo celým jej životom. Vrcholom osláv bola slávnostná svätá omša v nedeľu 18. Septembra o 11.00. Hlavným celebrantom bol náš pán farár Peter Mášik. Kazateľom bol benediktín zo Samporu páter Damián. Posolstvo jeho kázne bolo jasné: „Mária STÁLA pod krížom.“ Bola STÁLA vo svojich rozhodnutiach. Vytrvala až do konca. Od začiatku do konca. Nikdy sa nevzdala a v každej situácii bol jej pohľad nasmerovaný na Boha. Páter Damián nás povzbudzoval aby sme aj my boli stáli. Aby sme vytrvali v tom čo pre nás pripravil Boh a aby sme mu plne vo všetkom dôverovali. Po svätej omši sme sa ako farníci stretli na farskom dvore. Spolu sme oslávili tento náš významný sviatok. Upevnili sme naše vzťahy, priateľstvá. K dobrej, komunikatívnej atmosfére prispeli aj dobroty z kuchyne našich mamičiek, babičiek a šikovných oteckov.

Späť na galérie