Album - Rorátna sv. omša

 

13. 12. 2011

Rorátna sv. omša

Rorátna svätá omša je omša rovnaká ako všetky ostatné, ničím sa nelíši. Alebo áno....? Toto stretnutie v kostole má obrovskú cenu, prostredníctvom svätej omše môžeme do nášho srdca prijať Ježiša. Avšak práve počas rorátnej svätej omše si túto skutočnosť viac uvedomujú deti. O niečo špeciálnejším spôsobom sa stretávajú aj s našou nebeskou Matkou Pannou Máriou. A bonus týchto našich ranných stretnutí, nášho skorého ranného vstávania boli spoločné raňajky v pastoračke a losovanie o putovnú sošku svätého Jozefa a Panny Márie. No kto by odolal:)???
Fotografie: Branislav Ďuraj

Späť na galérie