Album - Púť do Žarošíc

 

11. 09. 2010

Púť do Žarošíc

Popoludnie sme prežili na známom moravskom pútnickom mieste Žarošice. Raz za rok sa sem schádzajú pútnici zo širokého okolia na Zlatú sobotu. Je to vždy druhá septembrová nedeľa. Prichádzajú skupiny prevažne mladých pútnikov z okolitých dedín, všetci oblečení do svojho tradičného kroja. Každá farnosť zároveň s krojom prináša na nosidlách aj svoju sochu Panny Márie, ktorá je patrične vyzdobená kvetmi, stužkami a svetlami. Tieto sochy sa prinesú na slávnostnú sv. omšu v areáli pútnického chrámu Panny Márie. Tento rok bol hlavným celebrantom sv. omše o 18.00 brnenský biskup, Mons. Vojtech Cirkle. Po sv. omši sa potom začína procesia dedinou. Tento rok sa na nej zúčastnilo okolo 30 krojovaných skupín so sochami Panny Márie. Procesia končí za spevu tradičnej piesne Salve Regina, už za tmy, adoráciou Najsvätejšej sviatosti a eucharistickým požehnaním. Po ňom sme odchádzali autobusom domov, prišli sme do Petržalky ešte pred polnocou.

Späť na galérie