Album - Montáž zvonov

 

14. 04. 2002

Montáž zvonov

Autorom zvonov je pán Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova v Českej republike. Jeho firma je výrobcom zvonov a všetkého príslušenstva k nim, a takisto zabezpečil aj samotnú montáž zvonov do nášho kostola Sedembolestnej Panny Márie. Najmenší zvon sv. Gorazd má váhu 90 kg, zvon sv. Cyril a Metod má váhu 160 kg a zvon Sedembolestná Panna Mária váži rovných 320 kg. Zvony majstra Bouchala boli dodané napr. aj do Dómu sv. Martina, kostola Ducha Svätého v Dúbravke, kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach a ďalších kostolov po celom Slovensku.

Späť na galérie