Album - Posviacka Zvonov

 

28. 07. 2002

Posviacka Zvonov

Dňa 28. júla 2002 posvätil bratislavsko-trnavský arcibiskup – metropolita Mons. Ján Sokol tri nové zvony nesúce mená Sedembolestnej Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda a sv. Gorazda. Na slávnosti sa zúčastnil dekan mesta Bratislavy Mons. Ján Formánek, ďalší kňazi, diakoni, bohoslovci a farníci. Mons. Sokol v homílii vyzdvihol dôležitosť upevňovania farnosti, aby sa stala evanjelizačným spoločenstvom tejto časti mesta. K tomu majú prispieť aj zvony, ktoré nielen zvolávajú veriacich na bohoslužby, ale ich zvonenie oznamuje aj odchod niekoho zo spoločenstva veriacich a vyzýva k modlitbe za zosnulých. Symbol zvonov pripodobnil aj k vnútornému hlasu človeka, svedomiu, a ukázal tiež na nutnosť uvedomenia si zodpovednosti za formovanie morálnych postojov a zodpovednosti za veci verejné.

Späť na galérie