Album - KONCERT JESU, MEINE FREUDE

 

15. 12. 2015

KONCERT JESU, MEINE FREUDE

V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a študenti cirkevného konzervatória pri príležitosti 330. výročia narodenia J.S. Bacha v rámci ich celoročného projektu Students Meet Professionals. Heslom koncertu bol názov moteta BWV 227 Jesu, meine Freude (Ježiš, moja radosť). Zazneli rôzne Bachove skladby, ale aj premiéra skladby Agnus Dei od skladateľa Lukáša Borzíka. Zážitok koncertu bez pochyby umocnila skutočnosť, že koncert bol inštrumentálne sprevádzaný na dobových nástrojoch, na ktorých hrali žiaci a pedagógovia školy. Dirigoval Róbert Tišťan.

Späť na galérie