Farnosť: Adresa a kontakt

Adresa

 

 

 

 

Betliarska 3

P.O. BOX 38
850 07
Bratislava 57

Telefón/Fax 02 / 63 815 389
Nemocničný mobil - nahlasovanie chorých a zaopatrovanie zomierajúcich (Prosíme, za žiadnych okolností nepoužívať na úradné záležitosti. Pokiaľ príde k zneužitiu tohto čísla na úradné záležitosti, nebude Vám vyhovené!) NEPOSIELAŤ SMS! 0917 355555
Email faraluky@gmail.com
Oficiálny názov Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bratislava-Sedembolestnej Panny Márie
IČO 36070190
DIČ 2021721647

IBAN účtu farnosti

 

SK86 1100 0000 0026 2147 5075

 

Staré stránky farnosti http://www.faraluky.sk/_OLD/