Farnosť: Stručná história

15. 09. 2001

Dekrét

Naša farnosť zriadená dekrétom Arcibiskupského Úradu v Trnave.

22. 12. 2001

Posviacka kostola

18. 04. 2002

Detské sv. omše

Začali sme slúžiť detské sv. omše.

01. 07. 2002

Kresťanská psychologická poradňa

Bola zriadená na farskom úrade kresťanská psychologická poradňa.

12. 04. 2011

Posviacka zvonov

Galéria

Pozrieť článok na inej stránke

10. 06. 2023

test

test

Prečítať celý článok