Kázne: Desatoro

Strana 3 / 3. Zobrazujem 8 záznamov z 21.

««« «« 1 2 3 »» »»»

21. 03. 2010

4. Božie prikázanie

Milí bratia a sestry, štvrtým prikázaním sa začína druhá tabuľa zákona. Kým prvá tabuľa (prvé tri prikázania) vyjadruje vzťah človeka k Bohu, tá druhá upravuje vzťahy medzi ľuďmi navzájom a tiež k sebe samému. Môžeme povedať, že prikázania 4 až 10 sú zhrnuté vo vete: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
(Mk 12, 31a)

| Prečítať kázeň na webe

02. 05. 2010

Dar života a dôstojnosť človeka

Milí bratia a sestry, pokračujeme v prerušených tematických kázňach o Desiatich Božích prikázaniach; na rade je piate – „Nezabiješ!“ Hoci je toto prikázanie naformulované negatívne, tzn. ako zákaz niečo robiť, má v sebe silné pozitívne posolstvo. A síce chrániť život, bezpečnosť a zdravie každého človeka (v prvom rade), odvodeným spôsobom aj chrániť a starať sa o ostatné živé tvory (myslí sa celá živá príroda). Samozrejme všetky zvieratá a rastliny majú slúžiť človekovi, tak je to v Božom pláne:
„Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! Dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“
(Gn 1, 28-29)
Teda nikdy sa nesmie stať, že nejaké zviera alebo iný živý tvor má prednosť pred samotným človekom.

| Prečítať kázeň na webe

09. 05. 2010

Hriechy proti 5. prikázaniu

Dnes si predstavíme skutky, ktoré protirečia Božiemu plánu, a ktoré sú previneniami proti piatemu prikázaniu Desatora.

| Prečítať kázeň na webe

16. 05. 2010

Sexualita ako dar a povolanie k čistote

Bratia a sestry, prehupli sme sa do druhej polovice Desatora, dnes máme na pláne 6. Božie prikázanie, ktoré máme zachytené v Starom zákone na dvoch miestach v znení: „Nescudzoložíš!“ (Ex 20, 14; Dt 5, 18)
Katechizmus katolíckej cirkvi uvádza formulu „Nezosmilníš!“ a Ježiš hovorí: „Počuli ste, že bolo povedané: «Nescudzoložíš!» No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27-28)
Hoci zdanlivo sa nám v tomto prikázaní iba niečo zakazuje, v prvom rade Boh chce chrániť našu dôstojnosť a intimitu. Ak Boh niečo zakazuje, robí tak preto, lebo on vie najlepšie, čo nám škodí, a čo nás skutočne urobí šťastnými a spokojnými.

| Prečítať kázeň na webe

30. 05. 2010

Previnenia proti čistote

Dnes si chceme povedať konkrétne hriechy proti čistote a proti cudnosti. Hriechy proti manželstvu si necháme na predposlednú katechézu, keď budeme hovoriť o deviatom Božom prikázaní.

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

Strana 3 / 3. Zobrazujem 8 záznamov z 21.

««« «« 1 2 3 »» »»»