Kázne: Advent

19. 12. 2010

Emmanuel - Boh s nami (4. adventná nedeľa v roku A)

Týmito dvomi úryvkami z Písma sme vovedení do srdca Vianoc. Niekoľko dní predtým, ako budeme sláviť Vianočné sviatky, oslavu historického príchodu nášho Pána na zem, máme dnes možnosť ponoriť sa do hĺbky tejto základnej pravdy kresťanskej viery. Tajomstvo Vianoc je toto: Boh sa v Ježišovi Kristovi stal Emanuel, Boh-s-nami. Ľudia ho dovtedy vnímali predovšetkým ako tajomného Boha nebies, Najvyššieho. Z Najvyššieho, čo pre mnohých znamenalo aj vzdialeného, sa stáva Boh blízky, Boh-s-nami. Čo to všetko znamená?

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

12. 12. 2010

3. adventná nedeľa v roku A

Evanjeliu Mt 11,2–11: "Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov 3opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on."

| Prečítať kázeň na webe

13. 12. 2009

3. adventná nedeľa v roku C

Dnešná nedeľa má v titule latinské gaudete!, podľa výzvy na radosť v liste Filipanom. Radosť má sprevádzať advent, pravá radosť, tichá, silná, vnútorná, ktorá je viac darom od Pána, ako charakteristikou povahy či vonkajšieho prejavu človeka. Veď tá dnešná radosť často vlastne nie je radosť v pavlovskom význame, ale skôr povedané nespisovne rečou dneška, sranda. Tej srandy je v dnešnom svete skutočne veľa. Pomaly všetko sa obracia na srandu, aj tie najvážnejšie a najpodstatnejšie skutočnosti. Ale čím viac srandy, tým viac smútku. Čím viac srandy navonok, tým viac smútku vo vnútri.
Sof 3,14-18; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe