Kázne: Veľká noc

25. 04. 2010

4. veľkonočná nedeľa „Nedeľa Dobrého Pastiera“

Dnes máme nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá sa nazýva aj nedeľou duchovných povolaní. Aj keď viem, že hovorenie o duchovných povolaniach nie je pre niekoho príjemné z rôznych dôvodov, dnes treba hovoriť o duchovnom a osobitne o kňazskom povolaní.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

02. 04. 2010

Veľký piatok, v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne

Úplné znenie homílie p. Raniera Cantalamessu, pápežského kazateľa, na Veľký piatok, v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne

Prečítať kázeň na webe

02. 04. 2010

Homília počas liturgie Umučenia Pána

Dnešný deň je dňom klaňania sa Svätému Krížu, z ktorého pre nás a na nás prichádza každé dobro, požehnanie nádej a sila. Kríž, Kristov Kríž, je pre každého veriaceho človeka v Krista živým znakom spásy, Božej lásky, a víťazstva dobra, pravdy a lásky nad zlobou, lžou a nenávisťou.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe