Kázne: Novéna Sedembolestná

18. 09. 2011

Kázeň - hodová slávnosť: p. Damián, OSB

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

16. 09. 2011

Deviaty deň Novény: o. Ján Kliment

Deviaty deň Novény, v piatok 16. septembra 2011, sme privítali o. Jána Klimenta, ktorý pôsobil v našej farnosti dva roky v rokoch 2007 - 2009. V súčasnosti je kaplánom vo farnosti Bratislava - Dúbravka.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

15. 09. 2011

Ôsmy deň Novény: o. Andrej Fordinál

Ôsmy deň Novény, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2011, sme privítali o. Andreja Fordinála, ktorý bol prvým správcom farnosti od jej ustanovenia až do polovice roku 2009. V súčasnosti je farárom farnosti Rohožník.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

14. 09. 2011

Siedmy deň Novény: o. Pavol Póša

Siedmy deň Novény, v stredu 14. septembra 2011, sme privítali o. Pavla Póšu, ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 2006 a 2007. V súčasnosti je kaplánom vo farnosti Bratislava - Kráľovnej rodiny.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

11. 09. 2011

Štvrtý deň novény: o. Peter Mášik

Keďže bola nedeľa, kázeň v rámci Novény mal miestny duchovný otec.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

10. 09. 2011

Tretí deň novény: o. Marek Krošlák

Tretí deň Novény, v sobotu 10. septembra 2011, sme privítali o. Marka Krošláka, ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 2003 a 2004. V súčasnosti je farárom farnosti Bratislava - Lamač.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

09. 09. 2011

Druhý deň Novény: o. Marián Libič

Druhý deň Novény, 9. septembra 2011, sme privítali o. Mariána Libiča, ktorý pôsobil v našej farnosti od 1.júla 2010 do 30. júna 2011. V súčasnosti je kaplánom v Šamoríne. Keďže bola sv. omša s Veni Sancte na začiatku školského roka, témou kázne bolo pôsobenie a význam Ducha Svätého v živote kresťana.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

08. 09. 2011

Prvý deň Novény: o. Jozef Nádaský

Na sviatok Narodenia Panny Márie, 8. septembra 2011 sme začali ďakovnú Novénu za 10 rokov existencie našej farnosti a kostola. Ako prvého z kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti sme privítali o. Jozefa Nádaského, v súčasnosti kaplána v Skalici. Vypočuli sme si jeho obohacujúcu kázeň o výzame sviatku Narodenia Panny Márie.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam