Kázne: Novena Terezka

09. 01. 2016

9. deň novény: sestra Veronika Barátová, komunita blahosl.

Posledný deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v sobotu 9.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval farár o. Peter Mášik. Po sv. omši prednášala sestraa veroniak Barátová z komunity blahoslavenstiev v Okoličnom na tému: Učiť sa žiť v perspektíve večnosti
(eschatologická dimenzia Terezkinho posolstva a života).

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

08. 01. 2016

8. deň novény: o. Michal Kukuča, OSB

Ôsmy deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v piatok 8.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval náš rodák otec Michal Kukuča, OSB. Je benediktínskym mníchom v jedinom kláštora benediktínov na Sampore v blízkosti Zvolena. Po sv. omši prednášal na tému: Sv. Terezka - duchovná dcéra sv. Terézie z Avily a sv. Jána z Kríža.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

07. 01. 2016

7. deň novény: o. Dušan Hricko, OCD

Siedmy deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili vo štvrtok 7.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval otec Dušan Hricko, OCD. Pôsobí v karmelitánskej komunite na mariánskom pútnickom mieste Staré Hory. Po sv. omši prednášal na tému: Modlitba a dôvera (karmelitánska spiritualita sv. Terezky).

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

06. 01. 2016

6. deň novény: o. Jakub Rajčáni, SVD

Šiesty deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v stredu na slávnosť Zjavenia Pána 6.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval náš rodák otec Jakub Rajčáni, SVD, misionár v Japonsku. Po sv. omši prednášal na tému: Sv. Terézia z Lisieux - misie ako obeta lásky.

Stiahnuť kázeň vo formáte PDF | sound Prehraj zvukový záznam

05. 01. 2016

5. deň novény: o. Martin Šafárik

Piaty deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v utorok 5.1.2016 v predvečer slávnosti Zjavenia Pána. Sv. omšu o 18.30 celebroval náš rodák otec Martin Šafárik, v súčasnosti kaplán vo farnosti Podunajské Biskupice. Po sv. omši prednášal na tému: Terezkin životný dialóg s Kristom.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

04. 01. 2016

4. deň novény: o. Ivan Barus

4. deň novény kázal a prednášal pán kaplán našej farnosti o. Ivan Barus na tému: S. Terezka - učiteľka jednoduchosti v duchovnom živote. Novéna sa stáva skutočnými jednoduchými duchovnými cvičeniami pre tých, ktorí majú možnosť a záujem plodne prežiť návštevu relikvií sv. Terezky u nás vo farnosti či vôbec na Slovensku.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

03. 01. 2016

3. deň novény: Mons. Jozef Haľko

Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv. omšu o 18.30 celebroval otec biskup Jozef Haľko a po nej prednášal na tému: Vzťah sv. Terézie z Lisieux ku kňazom.

Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam

02. 01. 2016

2. deň novény: o. Juraj Vittek

Druhý deň novény celebroval, kázal a prednášal o. Juraj Vittek, oratorián zo susednej farnosti sv. Rodiny. Jeho téma bola: Svätý rok milosrdenstva vo svetle sv. Terézie z Lisieux.

Stiahnuť kázeň vo formáte PDF | sound Prehraj zvukový záznam

Strana 1 / 2. Zobrazujem 8 záznamov z 9.

««« «« 1 2 »» »»»