Kázne: Ostatné

20. 01. 2012

Kázeň pána kardinála Raymondo Damamscena Assis

Pri slávnostnej sv. omši 20.januára 2012, pri ktorej bol našej farnosti odovzdaný vzácny dar kópie sošky Našej Panej z Aparecídy, bol hlavným celebrantom Jeho Eminencia, pán kardinál mesta Aparecida v Brazílii, Raymondo Damasceno Assis. V kázni pripomenul históriu patrónky Brazílie a objasnil, aký význam má prítomnosť tejto sošky v našom farskom chráme.

Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

20. 01. 2012

Príhovor apoštolského nuncia

Na záver slávnostnej sv. omše v deň sv. Šebastiána, pri ktorej 20.januára 2012 bol odovzdaný vzácny dar kópie sošky Našej Pannej z Aparecídy, patrónky Brazílie, sa prihovoril prítomným apoštolský nuncius na Slovensku, Jeho Excelencia, Mons. Mario Giordana.

Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

27. 03. 2011

Manželská identita - prednáška na obnove pre rodiny

Rodina je prvým miestom, kde môžeme zažiť pocit, že niekam patríme, že sme milovaní a prijímaní pre nás samých. Miesto, kde môžeme rásť vo vzájomných vzťahoch a vo vzťahu k Bohu. V zdravých rodinách je manželstvo najväčšou prioritou. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedno telo.“ Sviatostné manželstvo nie je len pevným zväzkom, ale je aj miestom vzťahu so samotným Kristom. Skrze tento vzťah (ak je žitý) sa jednotliví členovia rodiny posväcujú.

o. Milan Puškar, farár | Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

19. 08. 2009

Obrátenie Alfonza Ratisbona

Medzi týmto obrátením a zjavením Panny Márie svätej Kataríne Labouré na Rue du Bac v Paríži roku 1830, je hlboká súvislosť. Alfonz Ratisbone pochádzal z francúzskeho Strassburgu, z jednej z najbohatších a najvplyvnejších rodín židovskej komunity.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe | sound Prehraj zvukový záznam