Kázne: Mariánske sviatky

28. 01. 2012

S Pannou Máriou na ceste k Bohu

Kázeň redemptoristu p. Jána Janoka v sobotu 28.1. 2012 počas 6. dňa ďakovnej novény pri príležitosti prinesenia sochy Panny Márie z Aparecidy.

Prečítať kázeň na webe

15. 08. 2010

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Je to posledná pravda (dogma) viery, slávnostne vyhlásená pápežom Piom XII 1. novembra 1950. Čo je obsahom tejto pravdy našej viery?

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

02. 08. 2010

Spomienka Panny Márie Anjelskej, Porciunkula

Chcel by som dnes pripomenúť pôvod a zmysel dnešnej liturgickej spomienky na Pannu Máriu Anjelskú z Porciunkuly a s ňou zviazané úplné odpustky, ktoré sú dobre známe aj u nás. Kaplnka v Porciunkule, na rovine pod mestom Assisi, kde sa narodil a žil sv. František, bola miestom dôležitých udalostí v jeho živote. Stala sa dôležitá pre celé františkánske hnutie.
Evanjelium zo spomienky: Lk 1,26-38

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

08. 12. 2007

Nepoškvrnená – pôvodný model krásy / Nepoškvrnené počatie

Ak si na začiatku našej spoločnej úvahy o Nepoškvrnenom počatí Bohorodičky Panny Márie poslúžime znalosťou z kresťanskej filozofie o transcendentálnych vlastnostiach každého stvoreného bytia, tak sa dozvieme, že medzi tieto vlastnosti patrí aj krása, ktorá pochádza z krásy nestvoreného absolútneho bytia – Boha.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

08. 12. 2007

Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Mária chce byť naším vzorom

Zaiste v živote ste sa dostali do situácie, že ste chtiac–nechtiac porovnávali veci, udalosti, ale aj ľudí. Pýtali ste sa, ako je to možné, že dve rovnaké veci za tú istú cenu, ten istý materiál – nie sú rovnaké. Ešte viac vidíme tieto rozdiely na ľuďoch ako na veciach. Dvaja ľudia s rovnakým vzdelaním, a predsa tak rozdielny prístup k veciam. Máte dve deti, a vidíte medzi nimi rozdiel. Dvaja robia tú istú vec, a kvalita je rozdielna.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe