Kázne: Kázeň » S Pannou Máriou na ceste k Bohu

Záujem o druhého je iné meno pre LÁSKU. O niečo sa zaujímať znamená uchopiť to, nájsť k tomu vzťah.: “Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“, pretože Boh má záujem o nás ľudí. Panna Mária bola pri tomto procese doslova Bohom uchopená. „Ježiš sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“, to sa modlíme vo vyznaní viery. Mária je Božia cesta k človeku a pre človeka nieto inej cesty k Bohu než Božia cesta k človekovi, a tou je Mária.

Mária bola uchopená Bohom pre jeho cestu k ľuďom. Preto žije Panna Mária všade po celej zemi medzi ľuďmi a putuje s nimi po ich ceste k Bohu. Mária sa stala krajankou a sprievodkyňou pri putovaní ľudí všetkých regiónov. Tak sa stala v Betleheme Betlehemčankou,  na Hostýne Moravankou, v Levoči Slovenkou, v Čenstochovej Poľkou, v Aparecide Brazilčankou. Tak by sme mohli všetky štáty na svete skloňovať mariánsky.

Mária sa doslova usídlila u ľudí, keď Pán povedal z kríža s pohľadom na ňu apoštolovi Jánovi: „Hľa, tvoja matka!“ Boh má záujem o človeka a Panna Mária sa stala rebríkom medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom, medzi milosťou a prírodou. Dáva Božiemu slovu telo a krv, ku ktorému možno pripojiť ľudský obličaj, ktorým je Ježišova tvár, ktorá sa podobá jeho Matke Márii.

Mária je cestou ľudí k človeku. Preto zostáva stále medzi ľuďmi, i medzi tými, ktorí Ježiša odmietajú. Nikde na zemi sa natoľko neuskutočnilo nebo na zemi ako u Panny Márie. „Ako v nebi, tak i na zemi,“ to sa u Márie stotožňuje. Večné slovo Otca sa stalo človekom. Príroda s milosťou zrástli v Márii v jednotu. V nej sa navždy zmierili Boh a človek. Urobila z hriešnikov dcéry a synov Božích, a tým sestry a bratov. Tak sa stali Božou rodinou, Cirkvou. Predobrazom Cirkvi je Mária a kto vidí Máriu, pozerá na Cirkev. Takmer všetci svätí sa tým, čím sú, stali s Máriou. Kto hovorí: „Mária“, myslí tým zároveň „Ježiš Kristus“, lebo anjel ju výslovne pozdravil: „Pán s tebou“.

Mária nás uzdravuje z každej rozpoltenosti, ktorej tak často podliehame. V nedeľu sme kresťania a vo všedný deň iba občania. V nedeľu ideme s Bohom do kostola, cez týždeň bez Boha do práce. Rozpoltenosť rozdeľuje naše vedomie.

Kristus je Boh a človek zároveň. Mária je preto Božou Matkou. Ukazuje nám, že naša viera musí byť pevne spojená s každodenným životom a že každodenný život musí byť nesený vierou v Boha. Viera a život sú jednotou, ktorá je zviditeľnená v Márii. Mária je zosobnený Boží záujem o človeka a jeho svet. Záujem je len iné meno pre lásku ako som uviedol na začiatku homílie a znamená „byť pri tom“. V Márii je Boh uprostred nás, včera, dnes i naveky. Amen.

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk