Kázne: Kázeň » 7. nedeľa v roku A - Láska k nepriateľom

Milí bratia a sestry!

Ak ste dokázali pozorne vypočuť dnešné evanjelium, zaiste cítite v duši hlboké dojatie. Pán Ježiš nám dáva totiž v ňom dôležité pravidlo pre šťastný ľudský život. Pri prvých jeho vetách môžeme si pomyslieť na slová slávneho babylonského kráľa, ktorý žil pred 4000 rokmi a volal sa Chammurabi. Ten zo svojho kráľovského trónu vyhlásil zákon:  „Oko za oko- zub za zub.“ Týmto zákonom zaviedol do medziľudských vzťahov pravidlo: ako ty mne- tak ja tebe. A toto pravidlo sa vtedajším ľuďom veľmi páčilo. Prevzal ho aj Mojžiš do svojho zákona a Pán Boh dovolil, aby sa ono ohlasovalo v starom zákone, lebo starozákonní ľudia boli v prevažnej väčšine tvrdého srdca. Tvrdá spravodlivosť prikázania: „Oko za oko, zub za zub“ im sedela.

Pán Ježiš nám priniesol nový zákon, zákon lásky, hovorí: „Milujte svojich nepriateľov, milujte tých, ktorí vám zle robia, ktorí vás prenasledujú.“ Ježiš odpustil tým, ktorí sa mu posmievali, pľuli mu do tváre, zauškovali ho. Keď bol Ježiš na kríži povedal: „Otče odpusť im lebo neveria čo robia.“ On miloval svojich nepriateľov. Toto Ježišovo prikázanie však prevyšuje hranice našej ľudskej prirodzenosti. Ježiš nám dáva motív: „Milujte svojich nepriateľov, aby ste boli synmi svojho nebeského Otca, lebo on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“

Ako môžeme odpustiť našim nepriateľom, keď vieme, že ľudskými silami to nedokážeme, jednoducho nás to presahuje. Kde môžme čerpať silu k odpusteniu? Iba pán Ježiš nám môže dať silu odpustiť. Keď kľačíme pred bohostánkom, tam Ježiš vylieva svoju lásku na nás. Tam sa stretávame so živým Bohom Ježišom Kristom. Tam sa konajú veľké veci. Tam nám Boh dáva silu milovať a odpúšťať. Je potrebné uveriť, že Boh mi dá silu, keď ho budem o to prosiť. Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria Vám!“ Treba sa učiť od Ježiša, aby nám daroval pokorné srdce.Na jednom duchovnom seminári pozývali veriacich, aby sa prišli posilniť vo viere a v láske v Boha. Vôbec nehovorili, že sa budú modliť za uzdravenie. Počas duchovného programu, keď bola adorácia vyzvali prítomných, aby odpustili svojim nepriateľom. Po skončení adorácie, mnohí ľudia boli uzdravení aj z fyzických chorôb. Tu vidíme aké sú správne Ježišove slová o odpustení.

Jeden kňaz mi hovoril, čo zažil v jednej nemocnici. Stretol sa s jednou pacientkou, ktorá mala problémy so spánkom, nemohla zaspať. Lekári nevedeli nájsť príčinu tohto jej stavu. Keď sa kňaz spýtal na jej minulosť povedala mu, že v istom období nemohla odpustiť jednému človeku. Keď ju kňaz vyzval, aby odpustila, lebo aj pán Ježiš jej odpustil hriechy, urobila tak. Zaspala pokojným spánkom tak hlboko, že sa prebrala až o 18 hodín.

Iný príbeh. Keď prišiel P. Damián de Veuster na ostrov Molokai a zistil, že ľudia nemali vodovod, drevo na stavbu domov a mnohé iné veci. Neriešil najprv tie materiálne nedostatky, ale začal riešiť omnoho väčší problém, problém neodpustenia. Postavil kaplnku a vystavil tam najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu na celodennú poklonu. Prichádzalo tam mnoho ľudí. Boh im dal silu odpustiť.
Skúsenosť z daru odpustenia píše aj Joseph K.Bill v knihe Ježiš sa ma dotkol. Autor je katolícky kňaz. V tejto knihe píše, že na duchovných cvičeniach mu raz ktosi  rozprával o istom pánovi Georgovi, ktorý hľadá vhodnú príležitosť, ako by mohol zabiť vraha svojho syna. Zašiel som za ním a zavolal som ho na duchovné cvičenia. Prišiel, ale mal som sebou aj dýku, aby sa mohol pomstiť, keď sa mu naskytne príležitosť. Na duchovné cvičenia som pomocou niekoľkých dobrých chlapov zavolal aj jeho nepriateľa, takže obaja boli prítomní. Organizátori boli v pohotovosti, keby k niečomu prišlo. Ale nič sa nestalo. Páter Bill hovorí ďalej. Hovoril som o vzácnej hodnote odpustenia a kresťanskej láske. Slová Ježiša Krista pohli Georgeovým srdcom, odovzdal mi dýku a otvorene sa priznal k svojmu plánu. To bol jeden z najdramatickejších a nezabudnuteľných zážitkov v mojom živote. George so slzami v očiach objal vraha svojho milovaného syna a s radostným plačom odpustil svojmu nepriateľovi. Obaja plakali, čo silno zapôsobilo na všetkých prítomných. Všetci sa rozplakali ako deti a ich plač sprevádzala detská, nadprirodzená radosť. Toto je hodnota odpustenia.

Viete si predstaviť, aký krásny by bol svet, keby ľudia prijali túto náuku. Či všetky krvavé konflikty v Bosne, v Arménsku, v Afganistane, Kambodži, v Egypte, nie sú jasným dôsledkom toho, že ľudia odmietajú Ježišovo posolstvo lásky a odpúšťania? Pane Ježišu prosíme ťa naplň naše srdce svojou láskou, pokojom a milosrdenstvom, aby sme zo srdca odpustili tomu kto nám ublížil ako nás tomu vyzýva Ježiš. Amen.

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk