Úvod: Spracované témy

Pripravené texty:

 

1. stretnutie

Najvernejšia dcéra Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva: Word

2. stretnutie
Hlásenie tajomstva Božieho milosrdenstva svedectvom života, skutkami a slovom: PDF | Word

3.stretnutie
Podstata úcty k Božiemu milosrdenstvu: dôvera a milosrdenstvo: Word

4. stretnutie
Obraz Božieho Milosrdenstva: Word

5. stretnutie
Sviatok Božieho Milosrdenstva: Word

6. stretnutie
Korunka Božieho Milosrdenstva: PDF

7. stretnutie
Poznávanie a kontemplácia tajomstva Božieho milosrdenstva v bežnom živote: Word

8. stretnutie
Poznávanie a kontemplácia tajomstva Božieho milosrdenstva v bežnom živote:.PDF

9. stretnutie
Postoj dôvery voči Bohu a milosrdenstva k blížnym:PDF

10. stretnutie
Láska k Cirkvi, Eucharistii a úcta k Pane Márii:PDF

O odpustkoch úplných a čiastočných: PDF