Úvod: Prvé stretnutie

Prvé formačné stretnutie

krakow

Formačná skupina Združenia apoštolov Božieho Milosrdenstva FAUSTÍNUM pri našej farnosti začala svoju činnosť 7. apríla 2013 na deň Božieho Milosrdenstva. Činnosť, pôsobenie a povinnosti dobrovoľníkov a členov Združenia nám predstavila sestrička z Kongregácie sestier Božieho Milosrdenstva, ktorá prišla medzi nás. Formou prezentácie nás oboznámila s cieľmi Združenia, s podmienkami prípravy a formácie dobrovoľníkov a členov Združenia. Na prvú nedeľu po zmŕtvychvstaní Pána v Sviatok Božieho Milosrdenstva sme sa zišli o 15. hod a po modlitbe Korunky Božieho Milosrdenstva sme začali našu formáciu. Na stretnutí sa zišlo asi 40 bratov a sestier. Dohodli sme sa na pravidelnom mesačnom stretávaní, vždy poslednú nedeľu v mesiaci od 15.00 do 17.00.