Sviatosti a sväteniny: Pohreb

Na území našej farnosti sa nenachádza žiaden cintorín. Nie sme teda správcami žiadneho cintorína. Pohrebný obrad je potrebné ísť dohodnúť na farský úrad tej farnosti, ktorá spravuje daný cintorín, na ktorom bude pohreb. V Bratislave je to:

  1. V Krematóriu Bratislava zabezpečuje vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov Farnosť Bratislava - Blumentál. Úradné hodiny: Pondelok - Piatok: 9.00 - 11.00    14.30 - 16.30.
  2. Na cintoríne v Slávičom údolí zabezpečuje vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov Farnosť sv. Františka v Karlovej Vsi. Úradné hodiny:  Pondelok - Piatok:  15.00 - 17.00.
  3. Na Martinskom cintoríne  a na Novom ružinovskom cintoríne zabezpečuje vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov Farnosť sv. Vincenta v Ružinove. Úradné hodiny:  Pondelok - Piatok:  15.00 - 17.00.
  4. Petržalský cintorín  zabezpečuje vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov Farnosť Povýšenia Sv. Kríža na Daliborovom nám 1. Úradné hodiny:  Utorok - Streda:  16.00 - 17.00.

Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu.Termín pohrebu určí pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.