Sviatosti a sväteniny: Posviacka domu

Je možné požiadať o posviacku domu alebo bytu. Po dohode sme ochotní prísť hociktoré obdobie roka a pomodliť sa spolu s obyvateľmi domu resp. bytu a vykonať posviacku osôb a tiež bytových priestorov. Tradičné požehnania rodín a príbytkov bývajú vo vianočnom období okolo slávnosti Zjavenia Pána. Môžte sa prihlásiť osobne po svätých omšiach v sakristii, alebo telefonicky či mailom.