Farské oznamy na DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  18. 1. 2021

  féria

 • Utorok
  19. 1. 2021

  féria

 • Streda
  20. 1. 2021

  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Šebastiána, mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  21. 1. 2021

  Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

 • Piatok
  22. 1. 2021

  Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Sobota
  23. 1. 2021

  féria

 • Nedeľa
  24. 1. 2021

  TRETIA NEDEĽA V CEZROĆNOM OBDOBÍ
  Nedeľa Božieho slova
  Svetový deň malomocných

Oznamy pre farské spoločenstvo

17. 1. 2021

NOVÉ OPATRENIA

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

17. 1. 2021

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Od 18. do 25. januára je "týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k modlitbe na tento veľmi potrebný úmysel.

17. 1. 2021

PRIAMY PRENOS SV. OMŠÍ RÁDIO MÁRIA

Od pondelka 11.1. do nedele 24.1. budú priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola na internetovom Rádiu Mária. Sv. omše budú pondelok až piatok o 18.30; v sobotu o 8.00; v nedeľu o 11.00.
https://www.radiomaria.sk/

17. 1. 2021

KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA

Naše deti natočili kolednícky program "DOBRÁ NOVINA" na video, ktoré si môžete pozrieť na

https://www.youtube.com/watch?v=GB8f37yVkLE.

Ak chcete prispieť na projekty Dobrej noviny, môžete tak urobiť vkladom na účet alebo do modrej pokladničky v našom chráme.

Za každý milodar, Pán Boh odmeň!

17. 1. 2021

FARSKÁ KANCELÁRIA, KATECHÉZA

Farská kancelária bude do 24.1.2021 zatvorená. V súrnych úradných záležitostiach komunikujte s farnosťou cez farský email: faraluky@gmail.com
Stretká a katechézy budú pokračovať po 24.1.2021.