Oznamy: Liturgický kalendár na 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  25. 9. 2023

  féria

 • Utorok
  26. 9. 2023

  Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
  (ľubovoľná spomienka)

 • Streda
  27. 9. 2023

  Svätého Vincenta de Paul, kňaza
  (spomienka)

 • Štvrtok
  28. 9. 2023

  Svätého Václava, mučeníka
  alebo Svätých Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
  (ľubovoľná spomienka)

 • Piatok
  29. 9. 2023

  Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  (sviatok)

 • Sobota
  30. 9. 2023

  Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  (spomienka)

 • Nedeľa
  1. 10. 2023

  26. nedeľa v Cezročnom období