Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 24. 10. 2021

30. nedeľa v Cezročnom období
MISIJNÁ NEDEĽA

MISIJNÁ NEDEĽA - ZBIERKA

Dnes po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete.
Viac informácii na stránke https://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2021/
Za vaše milodary srdečné Pán Boh odmeň!

AKTUÁLNE PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Od pondelka 20.9.2021 platia pre bohoslužby, podľa platného "covidautomatu", nové pravidlá. Vzhľadom na okolnosti v našej farnosti sv. omše vo všedné dni 6.30; 18.30 a v nedeľu 8.00 a 18.30 budú v režime "ZÁKLAD", t.j. 25% kapacity chrámu - 80 OSȎB a povinný zoznam účastníkov na bohoslužbe. V tomto prípade vás úctivo prosíme, aby ste si vždy priniesli na papieriku napísané meno, priezvisku a telefonický kontakt, ktorý následne vhodíte do schránky pri vstupe do kostola.

Vzhľadom na vývoj situácie a pripomienky viacerých farníkov, sme urobili od 4.10.2021 jednu ZMENU a síce: sv. omše v nedeľu o 9.30 a 11.00 budú v režime ZAOČKOVANÍ, t.j. bez obmedzenia počtu osôb. Prineste si zo sebou "Covid pass". Stále platia opatrenia R-O-R.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 5 - mladí.

OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ; STRETKO

V stredu bude sv. omša za účasti detí o 17.30; o 16.45 bude nácvik spevu v pastoračke. Hneď po sv. omši bude prvá katechéza prvoprijímajúcich detí.
V piatok stretko detí NEBUDE.

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 27.10. po sv. omši za účasti detí (17.30) bude prvá katechéza "prvoprijímajúcich detí". Účasť rodičov a detí je NUTNÁ!
Termíny katechéz sú: 27.10., 10.11., 24.11., 15.12.2021, 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 27.4.2022.
Viac info: http://faraluky.sk/eucharistia/

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

V utorok 26.10. po večernej sv. omši (18.30) bude prvá katechéza birmovancov. Účasť birmovancov je NUTNÁ!

Liturgické čítania, 24. 10. 2021

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...