Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 25. 1. 2022

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Deň modlitieb za jednotu kresťanov

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie má na starosti v piatok večer upratovacia skupina 1. Týmto úprimne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri odstraňovaní vianočnej výzdoby a následnom upratovaní.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Na základe aktuálnej vyhlášky "ÚVZ" je možné, aby na bohoslužbe bolo 100 osôb. Bohoslužby sú v režime "OP", preto apelujeme na osobnú zodpovednosť a svedomie, keďže pri nedodržaní týchto opatrení hrozia sankcie.

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ

V stredu o 17.30 pozývame deti na detskú sv. omšu. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke. Deti do 12 rokov sú automaticky v režime "OP".

BIRMOVANCI - KATECHÉZA

Vo štvrtok bude o 19.30 online katechéza birmovancov.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Vzhľadom na veľký výpadok príjmov v predchádzajúcom roku, nám vaše 2% veľmi pomôžu.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Ďakujeme veľmi!
Postup:
1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o "vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň".
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".
3. Z tohto "Potvrdenia" si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
4. Vypíšte "Vyhlásenie", k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do "Vyhlásenia" doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" spolu s "Potvrdením", doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

HROMNICE

Už teraz, takto v predstihu, oznamujeme, že na sviatok Obetovania Pána - 2. februára (streda), bude večerná sv. omša
o 18.30.

Liturgické čítania, 25. 1. 2022

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...