"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 3. 12. 2016

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
prvá sobota v mesiaci

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom bude každý deň pred sv. omšou. V pondelok od 16.00. Vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 3.12. 2016 bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude stretnutie bratstva sv. ruženca v pastoračke a prebehne voľba horliteľov bratstva do nasledujúceho obdobia.

FAUSTÍNUM

Dnes bude formačné stretnutie skupiny apoštolov Božieho milosrdenstva o 16.00.

DETSKÉ SV. OMŠE A STRETKÁ DETÍ A MLÁDEŽE

Pozvanie pre deti: dnes o 16:30 bude 1. Adventné stretko,kde budeme spolu vyrábať adventné vence, ktoré budú na konci stretka aj posvätené. Tešíme sa na Vás. V stredu bude detská sv. omša. Budú aj všetky stretká detí (dnes o 16.30 veľké deti, po detskej sv. omši malé deti) Stretnutie birmovancov začína v utorok sv. omšou o 18.30. Stretko mladých je v stredu o 19.00.

MODLITBY ZA UZDRAVENIE - DEŇ BOŽEJ MILOSTI

V pondelok 28.11. 2016 bude večerná sv. omša s modlitbou za uzdravenie duše i tela. Program: 15:00 korunka Božieho milosrdenstva, 18:00 eucharistické požehnanie; 18.30 sv. omša, po nej modlitba za uzdravenie duše i tela. Téma: Ako s niekým chodiť a pripravovať sa na manželstvo? Ako bojovať, aby sme nepadali do hriechu? Kde sú hranice "kam až smieme ísť..."? Pozývame všetkých a najmä mladých.

DOD - GYMNÁZIUM SV. RODINY

Gymnázium Svätej Rodiny na Gercenovej ul. 10 v Petržalke pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné štúdium na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 30.11. 2016 (v stredu) od 8.30 do 17.00 hod. V školskom roku 2017/2018 gymnázium otvára 1 triedu 8-ročného štúdia s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka v spolupráci s anglickými lektormi.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 1.skupina.

NOVÝ LITURGICKÝ ROK - LOSOVANIE PATRÓNOV

Dnes je možné si vylosovať patróna na nový liturgický rok. Po sv. omšiach si tu pred oltárom môžete prísť vybrať jeden lístoček s menom patróna a dátumom, kedy má sviatok.

ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je po sv. omšiach jesenná zbierka na charitu.

PRÍSPEVOK NA PRO-LIFE BILLBOARD

V blízkosti zdravotného strediska na Strečnianskej je Pro-life billboard. Túto plochu chceme prenajať na celý budúci rok. Kto by chcel podporiť túto vec, môže poslať svoj príspevok. Číslo účtu je na malých papierikoch vzadu. Ďakujeme!

RORÁTNE SV. OMŠE

Srdečne pozývame na ranné rorátne sv. omše pri svetle sviečok v utorok a štvrtok ráno o 6.30. Po sv. omši pozývame na čaj do pastoračky.

ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach prebiehať zbierka vincentínskej rodiny "Boj proti hladu" na podporu chudobných v rôznych častiach sveta. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť túto ušľachtilú vec.

Liturgické čítania, 3. 12. 2016

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...