Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 23. 3. 2023

féria

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Dnes o 17.00 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty, ktorú bude viesť a spevom doprevádzať náš chrámový zbor Mater Salvatoris. V piatok bude pobožnosť o 17.45 a budú ju viesť zdravotnícki zamestnanci.
Na budúcu nedeľu (26.3.) bude Krížová cesta o 15.00 v Marianke. Tu v kostole preto pobožnosť KC nebude.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude detské stretko.
V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí. Dobrovoľná krátka rodinná katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí tento týždeň nebude.

MAJÁLES - ZÁUJEM

V tomto roku zvažujeme usporiadať "Majáles". Nateraz zisťujeme predbežný záujem, aby sme vedeli objednať miestnosť (kvôli kapacite miest). Záujemcov prosíme, aby sa nezáväzne zapísali na hárok pri sakristii, v priebehu dnešného dňa.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM

V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

O.Z. IMPULZ

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Impulz bude na na budúcu nedeľu (26.3.) po sv. omšiach predávať pred kostolom výrobky svojich klientov. Ich zakúpením podporíte fungovanie občianskeho združenia.

ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA

V stredu 22.3. bude sv. omša aj o 18.30. Táto zádušná sv. omša bude obetované za zosnulého kňaza Jána Klimenta, ktorý pôsobil v našej farnosti ako kaplán.

Liturgické čítania, 23. 3. 2023

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...