Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 23. 3. 2018

Piatok po 5.pôstnej nedeli - féria

ZMENA ČASU

V noci z budúcej soboty na nedeľu sa posúva čas o jednu hodinu dopredu, čiže spíme o jednu hodinu menej. Prosíme, nezabudnite na to, aby ste neprišli neskoro na nedeľnú svätú omšu.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 1.skupina. Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola a okolia pred Veľkou nocou, ktoré bude tento pondelok, utorok a stredu vždy od 9.00.

KRÍŽOVÉ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty budúci piatok o 17.45 majú deti a mladí. Dnes pozývame na krížovú cestu petržalčanov o 15.00 do Marianky, vedie ju naša farnosť. Budúcu nedeľu krížová cesta v kostole nebude.

DEŇ POČATÉHO ŽIVOTA

Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve.

30. VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE

Toho roku si pripomíname 30. výročie Sviečkovej manifestácie. V piatok (23.marca) bude o 19.00 hod. sv. omša u Kapucínov a po nej sviečkový sprievod. V sobotu o 15.30 hod. bude na Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia tejto historickej udalosti s dobovými autami a uniformami. V nedeľu o 10.30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť o 10.30 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V nedeľu popoludní sa o 15.00 hod. na Rybnom námestí uskutoční modlitbové zhromaždenie Združenia Máriina doba a o 18.00 hod. bude spomienkové stretnutie pri pamätníku Sviečkovej manifestácie v Bratislave.

MANIFESTÁCIA ZA ŽIVOT

V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

ZBIERKA KBS

Dnes je z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

PODEĽME SA

V rámci podujatia PODEĽME SA! po svätých omšiach o 9.30, 11.00 a 18.30 vás srdečne pozývame na pôstnu polievku do pastoračnej miestnosti. Výťažok sa použije na dokončenie Krízového centra Vincentínium v Košiciach-Šaci.

STRETKÁ MLADÝCH, BIRMOVANCOV A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je vo štvrtok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Birmovanci majú stretnutie v utorok ako obvykle.

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ FARNOSTI

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti budúcu nedeľu 25.3. 2018 popoludní od 15.00 do 18.30. Vo farnosti sv. Rodiny spovedáme v sobotu 24.3. od 15.00 do 17.00.

Liturgické čítania, 23. 3. 2018

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...