Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 9. 12. 2019

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

V pondelok 9.12. je prenesená slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá nie je prikázaným sviatkom.

RORÁTNE SV. OMŠE

Pozývame Vás na rorátne sv. omše vždy v pondelok adventného obdobia - 2.12., 9.12., 16.12. Sv. omše začnú o 6.00, budú sprevádzané krásnymi adventnými spevmi a hudbou a po sv. omši vás pozývame na malé raňajky do pastoračky. Rorátna sv. omša bude už zajtra 9.12. o 6.00 h.
Bližšie info: https://youtu.be/Fd4pfFhVfKk

ZBIERKY - POĎAKOVANIE

Zbierka "Boj proti hladu" vyniesla 1760 €; jesenná zbierka na charitu vyniesla 1437,23 €. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť.

STRETKO MINIŠTRANTOV A DETÍ A KATECHÉZA DETÍ

Stretko miništrantov bude v utorok po večernej sv. omši.

Sv. omša za účasti detí bude v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.
Po sv. omši bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí.

Deti pozývame na adventné stretko, ktoré bude v piatok o 17.00.KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Pozývame na katechézu našich birmovancov, tomto roku už poslednú. Katechéza bude vo štvrtok 12.12., začína sv. omšou o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie v skupinkách


KOLEDOVANIE - NÁCVIK

V stredu 11.12.2019, po detskej sv.omši (18.15), bude v pastoračke nácvik detí na koledovanie, ktoré sa uskutoční 6.1.2020. Vítané sú všetky deti, ktoré by chceli koledovať.

ADVENTNÝ KONCERT

Na budúcu nedeľu (15.12.) vás pozývame na adventný koncert nášho zboru Mater Salvatoris, po večernej sv. omši (19.30).

Liturgické čítania, 9. 12. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...