"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 30. 9. 2016

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

MODLITBY ZA UZDRAVENIE

V pondelok 26.9. 2016 bude večerná sv. omša s modlitbou za uzdravenie duše i tela. Program: 15:00 vystavenie Sviatosti oltárnej, 18:00 eucharistické požehnanie, 18.30 sv. omša, po nej krátka katechéza a modlitba za uzdravenie duše i tela. Téma: Ako anjeli pomáhajú pri duchovnom boji a akým spôsobom ich prosiť o pomoc.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 4.skupina.

PÚŤ RUŽENCOVÁCH BRATSTIEV DO ŠAŠTÍNA

Oznamuje prihláseným na púť ruženčiarov do Šaštína v sobotu 1.10. 2016, že odchod autobusu bude o 7.00 spred kostola.

FORMAČO-INFORMAČNÉ STRETNUTIE LEKTOROV FARNOSTI

V piatok, 30. sept. 2016, po večernej svätej omši o 19.30 hod., sa v pastoračnej miestnosti stretnú všetci, ktorí sa zapísali na čítanie pri svätých omšiach.
Rozpis služieb čítaní by sme chceli zostaviť na celý mesiac október. Prísť môžu aj tí, ktorí chcú čítať, aj keď sa ešte nezapísali. Treba si priniesť diár a pero!
Tešíme sa na stretnutie so všetkými, ktorí chcú vykonávať službu lektora v našom kostole.

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE a BIRMOVKU

Počas septembra sa deti prihlasujú na prvé sv. prijímanie. Prihlášku dostanú buď v škole od katechétov (ZŠ Turnianska a Budatínska), alebo si prihlášku môžu zobrať v sakristii. Rovnako sa do konca septembra dá prihlásiť na prípravu na birmovku. Prihlásiť sa môžu mladí počnúc 8. ročníkom ZŠ. Prihlášky sú v sakristii.

DETSKÉ SV. OMŠE A STRETKÁ DETÍ A MLÁDEŽE

V stredu 28.9. o 17.30 pozývame na prvú detskú sv. omšu v tomto školskom roku. Zbor má nácvik pred sv. omšou. Po sv. omši pozývame deti do 10 rokov na stretko pastoračky. Bude trvať pol hodinu a bude aj príležitosť spolu sa zahrať. Pozývame aj na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko bude bývať v stredu o 19.00 na fare. Dnes popoludní o 16.30 (vždy v nedeľu o 16.30) bude stretko pre deti od 10 rokov vyššie. Animátori pozývajú na faru.

40 DNÍ ZA ŽIVOT

Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk a na plagátoch na nástenke. Pripomíname možnosť podporiť modlitby za nenarodené deti a ochranu počatého života každú stredu o 7.30 pred Medicentrom na Strečnianskej ulici (pri Bille).

SOBÁŠE

V sobotu 1.10. 2016 si v našom kostole počas sobášneho obradu o 15.00 vyslúžia sviatosť manželstva snúbenci pán Adrián Sternműller a slečna Katarína Burclová. A počas sobášneho obradu o 16.00 uzatvoria manželstvo snúbenci pán Miroslav Malý a slečna Zuzana Krajníková.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 1.10. 2016 bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod.

Liturgické čítania, 30. 9. 2016

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...