"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 28. 6. 2017

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA

Vo štvrtok 29.júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Patra a Pavla. Sv. omše sú o 6.30, 17.00 a 18.30. O 16.00 v nemocničnej kaplnke.

ROZLÚČKA S PÁNOM KAPLÁNOM

Pán kaplán vdp. Ivan Barus bude sláviť svoju ostatnú sv. omšu v našej farnosti vo štvrtok o 18.30. Po nej pozývame farníkov na občerstvenie a posedenie v areáli nášho ihriska. Prineste aj niečo pod zub!

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 5. skupina.

ZBIERKA HALIER SV. PETRA

Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

VÝROČNÁ ADORÁCIA FARNOSTI

Dnes je výročná adorácia v našej farnosti. Preto bude oltárna sviatosť vystavená k verejnej úcte a adorácii od 13.00 do 18.00. Prosíme, aby sa v podľa možnosti zúčastnili aspoň chvíľu počas dňa na tejto výročnej poklone sviatostnému Spasiteľovi. Prosíme, aby ste sa zapísali na papier vzadu na stolíku, aby boli pokryté všetky hodiny, najmä tie prvé.

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Je teraz možné prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 1. júla 2017 bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie členov bratstva sv. Ruženca v pastoračnej miestnosti. Bude nasledovať katechéza o fatimských zjaveniach Panny Márie.

STRETNUTIE ADORÁTOROV

V pondelok 26.júna po večernej sv. omši bude v pastoračke stretnutie všetkých adorátorov, zapísaných, ale aj nezapísaných. Ide o zhodnotenie doterajšej služby, o nové podnety a o tom, ako budú bývať adorácie v letných mesiacoch. Prosím o účasť všetkých.

Liturgické čítania, 28. 6. 2017

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...