Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 2. 4. 2020

féria

K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Verejné sv. omše sú z rozhodnutia KBS do 31.3.2020 zrušené. Sv. omše budeme slúžiť súkromne, pamätajúc na vás a všetky prijaté úmysly budú riadne odslúžené.

My kňazi zostávame s vami spojení v modlitbe a budeme hľadať spôsoby, ako vám byť blízko pri zachovaní preventívnych opatrení vyhýbania sa zhromažďovaniu. Sv. Otec sa modlil, aby sme my kňazi vyšli aj v ústrety chorým. Uvidíme, čo prinesú nasledujúce dni. Budem hľadať spôsob, ako vám byť blízko aj vysluhovaním sviatosti zmierenia pri zachovaní všetkých preventívnych opatrení. V prípade potreby sa na nás obráťte emailom: faraluky@gmail.com, 0917 355555, 02/63 815 389

S neverejným slávením svätej omše zostaňte duchovne spojení, Ježišova reálna prítomnosť medzi nami pôsobí na nás všetkých aj pri zachovaní týchto predpisov. Nezabúdajme na duchovné sväté prijímanie. Ježiš ani jeho Cirkev nás neopúšťa, zostávame duchovne spojení putom viery, nádeje a lásky.
Prinášam slová kardinála Bagnasca, predsedu Konferencie biskupov Talianska, ktoré napísal kňazom:
„Každodenná svätá omša, slávená doma za zatvorenými dverami, nech je miestom pastoračnej lásky, ktorá je srdcom našej spirituality, keďže eucharistické slávenie je prvým a najvyšším skutkom lásky k svetu. Vo svätej obete si uctievame reálnu Prítomnosť a v nej sa uskutočňuje hostina Božieho ľudu, na ktorú sú všetci ľudia vo viere pozvaní.
Nech je tento čas – uzatvára kardinál – príležitosťou na prehĺbenie nášho duchovného života prostredníctvom osobnej modlitby, adorácie, Božieho slova, štúdia, svätého ruženca, duchovného vedenia. Keď sme s Bohom, nikdy nie sme sami: stačí otvoriť mu srdce a požiadať ho, aby vstúpil, ako sa to stalo v Emauzoch: „Vošiel teda a zostal s nimi.“

Duchovné sväté prijímanie
Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:
Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Keďže v tomto roku nebudeme vysluhovať sviatosť zmierenia pri "spoločnej spovedi, za účasti viacerých kňazov", ponúkame možnosť sviatosť zmierenia prijať v týždni od pondelka do piatka; 8.00 - 9.00; 18.00 - 19.00.

Ak to naozaj NIE JE SÚRNE, prosím, zvážte situáciu a prípadne odložte sviatosť zmierenia do času, keď sa celá situácia upokojí a budeme fungovať v riadnom pastoračno-liturgickom režime. To pripomínam zvlášť tým, ktorí si zvyknú vykonávať "prvopiatkovú sv. spoveď".

Je dôležité dodržiavať všetky hygienické zásady, požívať rúško, rukavice, ak by bolo penitentov viac, tak rozostupy min. 1,5 m, medzi sebou nekomunikovať.

Po predbežnej dohode s kňazmi nášho dekanátu, by sme radi ponúkli "spoločnú sviatosť zmierenia, za účasti viacerých kňazov", ku koncu veľkonočného obdobia, kedy veríme, že súčasná kríza pominie.

Liturgické čítania, 2. 4. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...