Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 25. 5. 2020

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná spomienka
Sv. Gregora VII., pápeža - ľubovoľná spomienka
Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny - ľubovoľná spomienka

VEREJNÉ BOHOSLUŽBY

Od 6.5.2020 sa konajú opäť verejné bohoslužby. Dôležitá zmena sa týka ranných sv. omší, ktoré budú o 7,30 h., ktorá je vyhradená pre seniorov. Zatiaľ za prísnych hygienických podmienok a obmedzení, preto vás prosím o trpezlivosť a rešpektovanie všetkých pravidiel. Nižšie sú uvedené praktické inštrukcie, za akých budme v našej farnosti slúžiť sv. omše. Všetky vychádzajú z nariadenia civilnej a cirkevnej autority. Je potrebné ich bez výnimky rešpektovať.

OD 6.5.2020 JE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB DOVOLENÉ ZA PRÍSNYCH HYGIENICKÝCH PODMIENOK:

- PRI VSTUPE DO KOSTOLA DEZINFEKCIA RÚK
- POUŽÍVANIE RÚŠKA POČAS CELEJ BOHOSLUŽBY
- KOSTOL SA OTVÁRA 15. MIN. PRED ZAČIATKOM SV. OMŠE
- SEDIEŤ NA MIESTACH OZNAČENÝCH BIELYM ŠTÍTKOM
- DODRŽIAVAŤ ODSTUP MIN. 2 M
- SV. PRIJÍMANIE SA PODÁVA V RADOCH A ZÁSADNE DO RÚK
- SV. OMŠA RÁNO O 7.30 (POZOR ZMENA!) A V NEDEĽU O 8.00 JE VYHRADENÁ PRE SENIOROV NAD 65 ROKOV
- V NEDEĽU BUDÚ SV. OMŠE 8.00, 9.30, 11.00, 18.30; V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA SV. OMŠE V NEDEĽU BUDÚ NA FARSKOM DVORE
- SVIATOSŤ ZMIERENIA VYSLUHUJEME V MIMORIADNYCH PRÍPADOCH NA OSOBNÉ POŽIADANIE
- ZÁKAZ VSTUPU DO PRIESTOROV FARY A POUŽÍVANIE KOSTOLNÉHO WC
- REŠPEKTOVANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH ZÁSAD A POKYNOV KŇAZOV A KOSTOLNÍKOV

PROVIZÓRNY BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK:

- PONDELOK – PIATOK: 7.30 (pre seniorov); 18.30
- SOBOTA: 8.00
- NEDEĽA: 8.00 (pre seniorov); 9.30; 11.00; 18.30 – v prípade priaznivého počasia sv. omše budú na farskom dvore.

DIŠPENZ BISKUPA

Aj napriek tomu, že je možné sláviť verejné bohoslužby (hoc aj obmedzene, za prísnych hygienických podmienok), stále je v platnosti dišpenz diecézneho biskupa od cirkevného prikázania "povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a v prikázaný sviatok sv. omše".

SV. OMŠE NA FARSKOM DVORE

Nedeľné sv. omše o 9.30 a 11.0 budú v prípade priaznivého počasia slávené na farskom dvore. Prosíme vás, aby ste si, pokiaľ je to možné, priniesli (pútnické, rybárske) stoličky, prípadne deku.

ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ

Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedáme iba na osobné požiadanie v súrnych prípadoch:
0917 355 555; 02/638 153 89; faraluky@gmail.com

Je dôležité dodržiavať všetky hygienické zásady: požívať rúško, rukavice.

Ak to naozaj NIE JE SÚRNE, prosím, zvážte situáciu a prípadne odložte sviatosť zmierenia do času, keď sa celá situácia upokojí a budeme fungovať v riadnom pastoračno-liturgickom režime.

SV. OMŠA PRE BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 28.5.2020 bude sv. omša o 18.30 pre birmovancov, ktorých srdečne pozývame. Počas sv. omše bude katechéza.

Liturgické čítania, 25. 5. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...