Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 28. 11. 2020

féria

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

Dnes slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

RORÁTNE SV. OMŠE

Pozývame Vás na rorátne sv. omše vždy v pondelok adventného obdobia - 30.11., 7.12., 14.12. Sv. omše začnú o 6.00, budú sprevádzané krásnymi adventnými spevmi a hudbou. Prvá rorátna sv. omša bude 30.11. o 6.00 h. Na sv. omšu si prineste sviečku.

SKÚŠKA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 3.12.2020 bude skúška birmovancov skupiny 1 a 2. Skúšanie začne po sv. omši o 19.15h.

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ A STRETKO

V stredu 2.12.2020 o 17.30 bude sv. omša za účasti detí. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
Stretko detí bude v piatok 4.12.2020 o 16.30.

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (3.12.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

PRVÝ PIATOK

Spovedanie pred prvým piatkom (4.12.) bude vo štvrtok a na prvý piatok od 17.00.
Aj počas vysluhovania sviatosti zmierenia platia všetky protipandemické opatrenia. Kostol obsadený na 50 percent, ostatní čakajú vonku. V radoch musí byť dodržaný odstup.

Kancelária farského úradu bude v piatok zatvorená.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

Vzhľadom na pandemickú situáciu nie je isté, či bude možné usporiadať spoločnú spoveď, tak ako zvyčajne. Preto vás prosíme, aby ste využili možnosť sv. spovede priebežne, tak ako spovedáme v našej farnosti. Spovedáme pol hodinu pred každou sv. omšou, pokiaľ bude treba aj počas sv. omší. V nedeľu spovedáme iba v rámci našich možností.

FATIMSKÁ SOBOTA

5.12. bude v našom farskom kostole Fatimská sobota o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

Liturgické čítania, 28. 11. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...