"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 26. 9. 2017

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

STRETKO MLADÝCH

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je vo štvrtok o 19.30 na fare. Je otvorené pre všetkých záujemcov od 18 do 35 rokov.

MODLITBY MUŽOV

Dnes popoludní o 17.00 bude na fare stretnutie Modlitby mužov.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 6. skupina - mládež.

PÚŤ RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV DO ŠAŠTÍNA

Záujemcovia o púť do Šaštína v sobotu 7.10. 2017 sa môžu prihlásiť v sakristii.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV

V utorok 26.9. 2017 bude stretnutie birmovancov. Začína sa sv. omšou o 18.30 a bude pokračovať po sv. omši v skupinkách.

OZNAM SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť : Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.

BLAHOREČENIE

Organizátori blahorečenia prosia Vás, obyvateľov Bratislavy, aby ste na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD (rozpis liniek nájdete na nástenke), aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska. Ďakujeme.

SOBÁŠ

V sobotu 30.9.2017 počas sobášneho obradu o 15.00 uzatvoria kresťanské manželstvo v našom kostole snúbenci Miroslav Slabý a Zuzana Švecová.

Liturgické čítania, 26. 9. 2017

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...