"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 23. 5. 2017

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli - féria

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 6. skupina - mládež.

STRETKÁ

Dnes bude stretnutie detí popoludní o 16:30. V stredu je stretnutie mládeže v pastoračnej miestnosti o 19.00. Mamičky s deťmi majú stretnutie každý utorok o 9.30 na farskom ihrisku.

BURZA OBLEČENIA

V utorok 23.5. o 9:30 pozývame vrámci stretnutia mamičiek na farskom ihrisku na burzu oblečenia. Prosíme priniesť si deku a na trávniku bude možnosť ponúknuť veci. V prípade nepriaznivého počasia sa burza presunie o týždeň.

FARSKÝ MLÁDEŽNÍCKY JUNIÁLES

Pozývame všetkých mladých od 13 rokov na Prvý farský juniáles, ktorý sa uskutoční v sobotu, 3.6.2017 o 16:00 vo farskej záhrade. Máme pre vás pripravený zábavný program, vtipné scénky a tancovačku. Prineste so sebou dobrú náladu a niečo pod zub.

PONTIFIKÁLNA SV. OMŠA

Vo štvrtok 25. mája 2017, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. pontifikálna svätá omša.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Vo štvrtok 25.5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú v našej farnosti o 6:30, 17:00 a 18:30. Tak isto bude sv. omša o 16:00 aj v nemocničnej kaplnke na Antolskej ulici.

PROSEBNÉ DNI O ÚRODU

V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni, v ktorých budeme Pána osobitným spôsobom prosiť o požehnanie úrody pre tento rok. Veľmi vás všetkých povzbudzujeme myslieť aj na tento úmysel.

JUBILEJNÝ ROK V BAZILIKE V MARIANKE

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať. Konkrétne podmienky na www.tkkbs.sk alebo farskej výveske.

DEŇ BOŽEJ MILOSTI

V pondelok 22.5. 2017 bude večerná sv. omša s modlitbou za uzdravenie duše i tela. Program: 15:00 korunka Božieho milosrdenstva a sv.ruženec, 17:00 krížová cesta, 18:00 eucharistické požehnanie; 18.30 sv. omša, po nej požehnanie náboženských predmetov a modlitba za uzdravenie duše i tela. Téma: Ako úcta k Panne Márii pomáha rodinám a aké sú duchovné účinky zasvätenia sa Panne Márii. Bude i možnosť zasvätiť seba, svoje manželstvo a rodinu Panne Márii pri príležitosti 100. výročia zjavenia PM vo Fatime.

Liturgické čítania, 23. 5. 2017

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...