Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 9. 3. 2021

féria

NEVEREJNÉ BOHOSLUŽBY

Aj naďalej, až do odvolania sú bohoslužby neverejné, okrem krstu, sobáša a pohrebu (s obmedzeným počtom osôb).

ONLINE SV. OMŠE

Nedeľné sv. omše o 11.00 prenášame online prostredníctvom farského facebooku:
www.facebook.com/farnostsedembolestna
V prípade slávností a prikázaných sviatkov to bude vždy o 18.30.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší môžete nahlasovať cez farský e-mail, bez udania dňa a hodiny.

FARSKÁ KANCELÁRIA, KATECHÉZA

Farská kancelária bude až do odvolania zatvorená. Otvorenie farskej kancelárie pre verejnosť bude závisieť od platných noriem vydaných Vládou SR. V súrnych úradných záležitostiach komunikujte s farnosťou cez farský email: faraluky@gmail.com
Stretká a katechézy budú pokračovať, tak ako je uvedené vyššie.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke: http://faraluky.sk/images/data/2_percenta_FaraLuky_2020.pdf
Je potrebné uviesť správne všetky údaje. Prosíme Vás, aby ste správne vyplnili "zdaňovacie obdobie 2020".
Ďakujeme veľmi!

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

Fórum života organizuje 21. ročník celoslovenskej kampane „Deň počatého dieťaťa“, ktorá prebieha v období 1. až 25. marec. Posolstvom kampane je vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť za svoj vlastný život i za životy našich blízkych.

Dielo kampane možno podporiť kúpou virtuálnej bielej stužky na webovej stránke 25marec.sk , kde sa o „dni počatého dieťaťa“ dozviete bližšie informácie. Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku! Pomôžte nám šíriť myšlienku, že život je dar!

PODEĽME SA!

Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa! (https://www.podelmesa.org/) Cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Aj tento rok pôjde o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach, za ktorým stojí známy kňaz otec Peter Gombita. S ním úzko spolupracuje aj organizácia Úsmev ako dar. Keďže v minulosti sa "Podeľme sa!" realizovalo formou rozdávania pôstnej polievky v komunitách, čo nie je teraz možné, v súčasnosti akcia prebieha v individuálnej forme, resp. v kreatívnom prevedení spoluorganizátora (Úsmevu ako dar) za dodržania všetkých protipandemických hygienických podmienok a opatrení. Zbierka trvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Účet, na ktorý je možné finančne prispieť: Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu 0029 4001 6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.

Liturgické čítania, 9. 3. 2021

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...