Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 10. 12. 2018

féria

ZBIERKA NA CHARITU

Jesenná zbierka na charitu vyniesla 1789,23 €. Pán, Boh odmeň vašu štedrosť!

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na adventné stretko, ktoré je v piatok o 16.45 v pastoračke na fare. O 18.00 bude ďalší kolednícky nácvik detí, ktoré chcú koledovať počas vianočných sviatkov (6.1.2019).
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.
Stretko miništrantov bude v utorok o 18.30.

ADVENTNÝ PREDAJ KNÍH A VÝROBKOV O.Z. IMPULZ

Pozývame všetkých na adventný predaj kníh z Vydavateľstva Lúč, dnes po každej svätej omši v pastoračnej miestnosti.
Taktiež si môžete v pastoračnej miestnosti zakúpiť výrobky o.z. IMPULZ, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Zakúpením ich výrobku pomôžete tomuto projektu.

NÁVŠTEVA A SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VIANOCAMI

Prosíme, aby ste nahlásili starých a chorých ľudí, ktorí by chceli prijať sviatosti pred Vianocami. Treba ich prísť zapísať do sakristie.

ADVENTNÝ KONCERT

Vo štvrtok 13.12. vás pozývame na adventný koncert Cirkevného konzervatória. Koncert sa uskutoční v našom farskom kostole po skončení sv. omše o 19.30 h.

RORÁTNA SV. OMŠA

Pri príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, Vás pozývame na rorátnu sv. omšu 12.12. o 6.30 h.

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

V stredu 12. decembra bude katechéza prvoprijímajúch detí. Stretnutie začína sv. omšou o 17.30 a po nej bude nasledovať katechéza. Účasť rodičov a detí je nutná.

Liturgické čítania, 10. 12. 2018

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...