Oznamy: Odkazy

Cirkev

 • Sväté písmo

  SvatePismo.sk (Sväté Písmo) obsahuje text Biblie s možnosťou vyhľadávania podľa konkrétneho slova, frázy, alebo súradníc. Stránka vám navyše pomôže rozvrhnúť texty celej Biblie na každý deň po dobu jedného roka, alebo tu zistíte liturgické čítanie na konkrétny deň.

  www.svatepismo.sk

 • Breviár

  Mnohí sa utiekajú k modlitbe, ktorá úzko súvisí s celým priebehom dňa, pre jej spätosť s Cirkvou, v presne stanovených hodinách dňa. O šiestej hodine sa Cirkev spája slovami modlitby ranných chvál, o 9:00, 12:00 či 15:00 zas Modlitbou cez deň. O 17:00 slávi spoločenstvo veriacich na celom svete modlitbu vešpier a pred spaním, zväčša individuálne, pristupujú veriaci k modlitbe kompletória. Asi takto je v stručnosti štruktúrovaná Liturgia hodín na posvätenie času, spísaná v knihe zvanej Breviár. Dnes je používateľom k dispozícii väčšina textov Liturgie hodín na posvätenie času, ktoré sa automaticky generujú na každý deň aj na stránke breviar.sk.

  www.breviar.sk

 • Katechizmus Katolíckej cirkvi

  Katechizmus.sk (Katechizmus katolíckej cirkvi) Vám ponúka možnosti vyhľadávania v katechizme a to aj podľa tém, či životných situácií, prepojenie so svatepismo.sk, prehľadné čítanie, rýchle listovanie a obsah.

  www.katechizmus.sk

Vzdelávanie

 • Spojená škola Svätej Rodiny ZŠ a Gymnázium

  Táto škola vznikla v roku 1993 z iniciatívy rodičov, ktorí chceli, aby deti dostali kvalitné základné vzdelanie v duchu kresťanských hodnôt. V súčasnosti školu navštevuje spolu viac ako 400 detí a mladých. Od 1.7. 2010 vznikla Spojená škola Svätej Rodiny, ktorá spája ZŠ a Gymnázium. Deti sa už od 1. ročníka učia anglický a od 6. ročníka nemecký jazyk. Od 1.9. 2011 začne v priestoroch školy pôsobiť aj ZUŠ sv. Cecílie. Žiaci budú môcť navštevovať vybraný odbor priamo v budove školy. Tiež bude v budove školy od budúceho šk. roka Materská škôlka.

  www.skolasvr.edupage.sk

 • Cirkevné konzervatórium v Bratislave

  Katolícka škola svojho druhu na Slovensku. Poskytuje alternatívu v oblasti výchovy, v prístupe k štúdiu, študentom, k životu a jeho hodnotám.

  www.ckba.edu.sk

Farnosti

 • Farnosť Povýšenia Svätého Kríža

  Stránka Saleziánskeho mládežníckeho strediska na Daliborovom námestí, ktoré má prezývku DALIBORKO. Vyložte si nohy, urobte si čaj a cíťte sa tu ako doma.

  www.daliborko.sk

 • Mamateyka - saleziánske mládežnícke stredisko

  Mamateyka je prezývka saleziánskeho mládežníckeho strediska, ktoré sa nachádza v Bratislave - Petržalke na Mamateyovej ulici. Toto stredisko vzniklo pre mladých a ponúka im zábavu a výchovu. Okrem tejto hlavnej činnosti sa venuje aj mladým rodinám, má verejnú kaplnku atď. Založili ho a spravujú ho Saleziáni don Bosca - mužská rehoľná spoločnosť, ktorej poslaním je výchova mládeže.

  www.mamateyka.sk

Portály

 • ChristNet - slovenský kresťanský portál

  Christ-Net.Sk je slovenský kresťanský portál, ktorý vznikol na pôde Katolíckej cirkvi. Jeho úlohou je prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

  www.christ-net.sk

 • Môj príbeh

  Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom.

  www.mojpribeh.sk