Oznamy: Úmysly sv. omší na 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  15. 7. 2024

  18.30 Za živých a + z rodiny z oboch strán

 • Utorok
  16. 7. 2024

  18.30 + syn Matej

 • Streda
  17. 7. 2024

  6.30 Za Božiu milosť a požehnanie pre Romana s rodinou

 • Štvrtok
  18. 7. 2024

  18.30 + matka Mária a svokra Mária

 • Piatok
  19. 7. 2024

  18.30 + Alexander a Robert a ostatní + z rodiny

 • Sobota
  20. 7. 2024

  8.00 Za Božie požehnanie pre Amáliu

 • Nedeľa
  21. 7. 2024

  8.00 + rodičia Štefan a Margita a starí rodičia z oboch strán
  9.30 Za farníkov
  11.00 + Marek a za Božie požehnanie pre rodinu

  Večerná sv. omša nie je (Možnosť večernej sv. omše v kostole Svätej Rodiny o 18.00)