Farské oznamy na ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  22. 4. 2024

  féria

 • Utorok
  23. 4. 2024

  Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
  (spomienka)

 • Streda
  24. 4. 2024

  Svätého Juraja, mučeníka
  alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
  (ľubovoľné spomienky)

 • Štvrtok
  25. 4. 2024

  Svätého Marka, evanjelistu
  (sviatok)

 • Piatok
  26. 4. 2024

  féria

 • Sobota
  27. 4. 2024

  féria

 • Nedeľa
  28. 4. 2024

  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

21. 4. 2024

STRETKO DETÍ

Dnes o 17.00 bude na fare pravidelné stretko detí.

21. 4. 2024

DETSKÁ SV. OMŠA

V stredu 17.4. bude detská sv. omša, nácvik spevu detí bude o 16.45.
21. 4. 2024

OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Birmovanci nebudú mať katechézu vo štvrtok 25.4., tak ako zvyčajne, ale namiesto pravidelnej katechézy sa zúčastnia v sobotu 27.4. exkurzie v Katedrále Povýšenia sv. kríža v Bratislave. Stretávame sa o 9.00 pred našim farským kostolom.

21. 4. 2024

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE; INFO

V sobotu 27.4. o 10.00 hod. bude mať Prvé sväté prijímanie prvá skupina detí - zo ZŠ Budatínska.
Nácvik na slávnosť bude vo štvrtok 25.4. o 16.00 hod. v kostole. Celodenná adorácia bude ukončená pred týmto nácvikom. Prvá svätá spoveď v piatok 26.4. o 16.00 hod. v kostole. Rodičov a príbuzných prosíme, aby na sv. spoveď využili iné dni v týždni (spovedáme ako zvyčajne).

21. 4. 2024

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Dnes je počas všetkých sv. omší zbierka na Kňazský seminár.

21. 4. 2024

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.