"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Sviatosti a sväteniny: Svätá spoveď

Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas svätých omší. V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.