Sviatosti a sväteniny: Svätá spoveď

 
Sviatosť zmierenia vysluhujeme 30. min. pred sv. omšou (okrem nedele); v prípade potreby aj počas sv. omše. V nedeľu počas sv. omší spovedáme iba podľa časových možností kňazov. Sviatosť zmierenia vysluhujeme v priestore fary; prosíme vás, aby ste prichádzali a odchádzali cez farský dvor, nie cez kostol.
Sv. prijímanie v rámci "individuálnej pastoračnej služby" vysluhujeme po každej sv. omši pred kostolom. 
 
Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem  nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 
Počas letných prázdnin (júl - august) spovedáme:
Pondelok a Piatok: 18.00 - 18.25
Utorok, Stredu, Štvrtok: 17.45 - 18.25
V prvopatkovom týdni: štvrtok a piatok: 17.00 - 19.00
Spovednie v nedeľu počas sv. omší je závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.