Oznamy: Úmysly sv. omší na ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 • Pondelok
  22. 4. 2024

  18.30 + starí rodičia, rodičia, krstní rodičia, birmovní rodičia

 • Utorok
  23. 4. 2024

  6.30 Za požehnanie, vieru a ochranu pre naše deti
  18.30 + rodičia Martin a Anna

 • Streda
  24. 4. 2024

  6.30 Za dary Ducha Svätého pre Klementa
  17.30 + Dušan a + rodičia z oboch strán a za duše v očistci

 • Štvrtok
  25. 4. 2024

  6.30 Poďakovanie a prosba o ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Borisa s rodinou
  18.30 + rodičia Mária a Július

 • Piatok
  26. 4. 2024

  6.30 Poďakovanie a prosba o dary Svätého Ducha pre lekárov a sestry nemocnice sv. Cyrila a Metoda
  18.30 Za Božie požehnanie pre Janku a Mareka

 • Sobota
  27. 4. 2024

  8.00 Za zdravie a Božiu pomoc

  10.00 Slávnosť Prvého svätého prijímania
  16.00 Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica)

 • Nedeľa
  28. 4. 2024

  8.00 + manžel Stanislav; + rodičia a sestra Oľga
  9.30 Za farníkov
  11.00 Za požehnanie a zdravie pre syna Mariána a jeho rodinu
  18.30 + švagor Stanislav a ostatní + z rodiny