Oznamy: Článok - Zomrel P. Aurel Štefko SJ (1.6.1950 - 7.1.2011)


Drahí priatelia, v kresťanskej viere a nádeji vám oznamujeme smutnú správu, že náš spolubrat P. Aurel Štefko SJ, kňaz Spoločnosti Ježišovej, už nie je medzi nami. Zomrel pri tragickej nehode v centre Bratislavy, ako chodca ho zrazilo dodávkové auto pri cúvaní. Tragédia sa stala dnes 7.1. približne o 8.30 na Radničnej ulici pri Hlavnom námestí. Páter Aurel skonal na mieste nešťastia. Rehoľný spolubrat mu udelil podmienečnú absolúciu. Otec Aurel zomrel vo veku 60 rokov. Pamätajme  na neho v modlitbe, nech ho Pán, ktorému verne slúžil, láskavo prijme ku sebe.

V mene smútiacich spolubratov
J. Bartkovjak SJ, sócius provinciála

P. Aurel Štefko SJ (1. 6. 1950 Vrbové - 7. 1. 2011 Bratislava)
Rehoľný kňaz, lekár, docent teológie

Narodil sa 1. júna 1950 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Pochádzal z učiteľskej rodiny ako druhý v poradí z troch bratov. V rodnom mestečku prežil svoje detstvo a absolvoval povinnú školskú dochádzku. Po maturite na SVŠ v Piešťanoch, kam sa rodina presťahovala v r. 1965, študoval v r. 1968 - 1974 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako lekár-stomatológ nastúpil do OÚNZ v Trnave. Už na konci štúdia sa v ňom ozvala túžba z detstva byť kňazom. Vstup do seminára nebol možný. Vtedy sa dostal do kontaktu s tajne pôsobiacimi rehoľnými kňazmi - jezuitmi. Rozhodnutie pre rehoľný život v ňom dozrelo po skončení základnej vojenskej služby a v r. 1976 požiadal o prijatie do Spoločnosti Ježišovej.

Dňa 31. 7. 1976 začal dvojročný noviciát a v r. 1978 zložil prvé rehoľné sľuby. Po základných teologických štúdiách prijal kňazskú vysviacku 19. 11. 1983 v Novej Lehote z rúk biskupa Petra Dubovského SJ. Rehoľnú a kňazskú formáciu absolvoval tajne, popri civilnom zamestnaní. V r. 1975-1990 pracoval ako zubný lekár v trnavskom zdravotnom obvode: v Trnave, Jaslovských Bohuniciach a v okolí  Smoleníc. Svoje kňazstvo mohol zverejniť až v roku 1990. V r. 1990-91 bol kaplánom v Banskej Bystrici - Radvani a v r. 1991 ho banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž menoval za dekana v Banskej Bystrici. Túto službu vykonával do r. 1993, keď sa z rozhodnutia rehoľných predstavených stal predstaveným bratislavskej komunity jezuitov. Rehoľnú profesiu slávnostných sľubov zložil 10. 12. 1995 v Bratislave. Pol roka vykonával pastoračnú službu v Kanade, v slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v meste Mississauga - Toronto.

Po návrate do Bratislavy v r. 1996 prednášal morálnu teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity a bioetiku na Ústave medicínskej etiky a bioetiky na Inštitúte ďalšieho vzdelávania lekárov v Bratislave. Prednášal aj na Pedagogickej fakulte TU a sporadicky aj na právnických fakultách TU a UK. V r. 2003 sa habilitoval ako docent v odbore katolícka teológia. Publikoval odborné články a je autorom kníh "Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky" (1998) a "Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní" (2003). Ako kňaz a spovedník pôsobil v Bratislave v Jezuitskom kostole, v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, v kostoloch Uršulínok a Notre Dame. Od roku 2009 pracoval na príprave procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov ako vicepostulátor zo strany rehole.

P. Aurel odišiel neočakávane uprostred pastoračnej a odbornej aktivity, vo veku 60 rokov. Dňa 7. januára 2011 utrpel v centre Bratislavy tragické zranenie automobilom, ktorému na mieste podľahol.
Láskavý Pane, prijmi svojho verného služobníka do radosti!

Späť na články | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk