Spoločenstvá: Mater Salvatoris


Sme miešaný spevácky zbor Mater Salvatoris pri farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke.

Prvoradým cielom našej práce i prezentácie zboru je oslava Boha, nášho Stvoritela a Spasitela a Božej lásky k nám ludom. K tomu smerujú aj naše piesne.

O nás

Miešaný spevácky zbor MATER SALVATORIS vznikol v roku 2005 na podnet vtedajšieho správcu farnosti vdp. Andreja Fordinála a nadšencov, spevákov a hudobníkov tejto farnosti. Názov zboru je evokáciou k zasväteniu nášho kostola i celej farnosti Sedembolestnej Panne Márii. Veď pod ochranný plášť Patrónky Slovenska sa utiekajú všetci členovia zboru Mater Salvatoris.


Počas doterajšej činnosti náš zbor naštudoval vyše tridsať liturgických a väčšinou štvorhlasných zborových skladieb rôznych štýlových období a prezentoval sa nimi na nedeľných svätých omšiach v rámci cirkevných sviatkov v materskej farnosti, ako aj na koncertoch v iných farnostiach Bratislavy a širšieho okolia. Členmi zboru sú predovšetkým farníci–amatéri. V súčasnosti ho tvorí tridsiatka stálych spevákov, pričom zbor spolupracuje aj so školenými hudobníkmi a skladateľmi.  

Zbormajsterkou a umeleckou vedúcou zboru Mater Salvatoris je jeho zakladateľka, muzikologička a pedagogička Margita - Peggy Jaurová, asistentkou a korepetítorkou je Viera Gergeľová a organizačným vedúcim zboru je Gejza Neubrand.

Prezentácia zboru

Zbor Mater Salvatoris sa počas doterajšieho trvania prezentoval najmä aktívnou účasťou pri mnohých svätých omšiach a na vlastných výročných akadémiách v materskej farnosti. Ďalšou oblasťou prezentácie sú samostatné koncerty vo farnostiach bližších i vzdialenejších (Trenčianska Teplá, Marianka, Bratislava-Lamač, Cífer, Saleziáni don Bosca v Petržalke, Kostol sv. Arnolda Janssena-Verbisti v Petržalke a ďalšie). 
 

Zoznam členov

Vedúci

 • Margita Jaurová - zbormajsterka
 • Viera Gergelová - asistentka zbormajstra a korepetítorka
 • Gejza Neubrand - organizačný vedúci zboru

Nástroje

 • Peter Loydl - orgán
 • Tobiáš Baran - fagot
 • Stanislav Macák - hoboj
 • Dominika Jaurová - saxofón, flauta

Soprán

 • Ľubica Boršová
 • Valika Farbová
 • Viera Hrdlicková
 • Daniela Jakubisová
 • Anna Koleková
 • Jana Pramuková
 • Dagmar Zemanová

Alt

 • Olga Baráková
 • Viera Gergelová
 • Anežka Hinceková
 • Iva Kutarnová
 • Iveta Nagyová
 • Zuzana Orsághová
 • Zuzana Poláková
 • Oľga Véghová

Tenor

 • Ivan Janiga
 • Roman Janiga
 • Gejza Neubrand

Bas

 • Ľubomír Farba
 • Alojz Martišík
 • Marián Smolárik
 

Viac informácii a nejaké fotografie nájdete na http://mater-salvatoris1.meu.zoznam.sk/