Oznamy: Liturgický kalendár na ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

 • Pondelok
  22. 4. 2024

  féria

 • Utorok
  23. 4. 2024

  Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
  (spomienka)

 • Streda
  24. 4. 2024

  Svätého Juraja, mučeníka
  alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
  (ľubovoľné spomienky)

 • Štvrtok
  25. 4. 2024

  Svätého Marka, evanjelistu
  (sviatok)

 • Piatok
  26. 4. 2024

  féria

 • Sobota
  27. 4. 2024

  féria

 • Nedeľa
  28. 4. 2024

  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA