"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Oznamy: Liturgický kalendár na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  20. 11. 2017

  Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období - féria

 • Utorok
  21. 11. 2017

  Obetovanie Panny Márie - spomienka

 • Streda
  22. 11. 2017

  Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

 • Štvrtok
  23. 11. 2017

  Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  24. 11. 2017

  Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov - spomienka

 • Sobota
  25. 11. 2017

  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  26. 11. 2017

  KRISTA KÁĽA - slávnosť