Album - KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE

Ďalšia Predošlá

22. 03. 2015

KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE

Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste v Marianke. Každú nedeľu je animovaná niektorým zo spoločenstiev, ktoré sú na území našej časti mesta. Na 5. pôstnu nedeľu 22. marca 2015 ju animovala naša farnosť. Krížovú cestu viedol pán farár, miništranti zabezpečili dôstojnú asistenciu a mnohí iní sa zapojili do čítania rozjímaní pri jednotlivých zastaveniach. Rozjímania krížovej cesty boli zvláštnym spôsobom venované manželom. Boli to práve manželské páry, ktoré spolu čítali zamyslenia pri jednotlivých zastaveniach. Pobožnosti sa zúčastnilo niekoľko stoviek veriacich.

Späť na galérie | Späť na zoznam fotiek